Kiitos, että olet tilaajamme! Olet mukana turvaamassa laadukkaan journalismin tulevaisuutta.

Lukijalta: Musiikkiopisto ansaitsee arvoisensa tilat – Kotkan tulee tukea opiston toimintaedellytyksiä

Outi Palmu kirjoitti 8.5.2021 (KySa) Kotkan seudun musiikkiopiston pitkittyneestä evakkoretkestä. Musiikkiopiston toimitilat sijaitsevat Kotkassa pääkirjaston rakennuksessa, mutta toiminta on ollut sisäilmaongelmista johtuen jo kolmisen vuotta hajautettuna ympäri Kotkaa. Musiikkiopiston rehtori ja kannatusyhdistyksen puheenjohtaja lausuivat yhdessä huolensa tilanteesta. Korvaavien tilojen etsintä on työllistänyt kohtuuttomasti eikä ratkaisua ongelmaan ole näköpiirissä.

Musiikkiopiston oppilaat ja opettajat ovat hajautetuista tilajärjestelyistä johtuen eläneet eräänlaisissa poikkeusolosuhteissa jo ennen koronaa. Pitkittynyt koronatilanne on etäopetuksineen tuonut uudet haasteensa musiikin opiskelulle. Etäjärjestelyin opiskelua on kyetty jatkamaan keskeytyksettä.

Musiikin opiskelussa, kuten harrastuksissa yleensä, on tietotaitojen oppimisen lisäksi läsnä muitakin tärkeitä elementtejä kuten vuorovaikutusta, vertaisuutta ja yhteisöllisyyttä. Harrastuksissa muodostuu merkityksellisiä suhteita perheen ulkopuolisiin ihmisiin.

Opettajilla on siis musiikin opetuksen ohella tärkeä kotkalaisten lasten ja nuorten hyvinvointia tukeva tehtävä. Heidän tulee mahdollistaa, että oppimisen yhteydessä koetaan iloa ja merkityksellisyyttä. Miten opettajien ja koko yhteisön hyvinvointia tuetaan?

Mitä Kotka voi tehdä? Kuulla musiikkiopiston hätähuudon ja etsiä yhdessä musiikkiopiston kanssa aktiivisesti kestävää ratkaisua tilaongelmaan.

Musiikkiopisto tarvitsee arvoisensa tilat, joissa henkilökunnalla on mahdollisuus keskinäiseen tukeen, vaikutusmahdollisuuksia omaan työskentely-ympäristöönsä ja koko opiston yhteisöllisyyden vahvistamiseen. Kotkan tulee tukea ja vahvistaa kaupungissamme arvokasta kulttuuritehtävää toteuttavan opiston toimintaedellytyksiä.

Miia Kurttila

kuntavaaliehdokas (sd.), Kotka

Kommentoi