Kiitos, että olet tilaajamme! Olet mukana turvaamassa laadukkaan journalismin tulevaisuutta.

Lukijalta: Kantasataman tapahtumakeskuksen alkuperäinen kustannusarvio oli arvio – Moni kustannus on nyt tarkentunut

Julkisuudessa on käyty keskustelua Kotkan kantasataman tapahtumakeskuksen lisärahoitustarpeesta ja erityisesti siitä, miksi areenan hinta on noussut kaupunginvaltuuston vuoden 2019 päätöksestä liki 10 miljoonaa euroa. Keskustelu onkin paikallaan, kun kyse on yhteisten varojen käytöstä.

Kyse ei kuitenkaan ole yksittäisestä, irrallisesta investoinnista, vaan päätöksestä, halutaanko Kotkaa kehittää korkeakoulukapunkina ja syntyykö kantasatamaan elinvoimainen kokonaisuus, joka luo ympärilleen uutta osaamista ja uutta liiketoimintaa. Tärkeintä on tarkastella investointiin kuluvaa rahamäärää aluetaloudellisesta näkökulmasta, eli tuoko investointi aluetalouteen enemmän tuloja kuin investointi ja alkuvaiheen käyttömenot vievät. Esimerkiksi Lahden Sibeliustalon aluetalousvaikutus on noin 25 miljoonaa euroa.

Vuoden 2019 kaupunginvaltuuston rahoituspäätös perustui tavoitekustannusarvioon, joka oli tehty rakennuksen laajuuden, tilakustannusten ja eri tilatyyppien perusteella, ja jonka perusteena käytettiin tavoitehintamallinnusta. Kyse oli siis arviosta, koska hankesuunnitelmassa ei ollut lopullisia toteutussuunnitelmia eikä rakennusosalaskelmia urakkahinnasta puhumattakaan.

Laskentamalli kelpaa budjetointiin, mutta sen tarkoituskaan ei ole lukita rakentamisen hintaa. Vuoden 2019 hankesuunnitelman yhteydessä oli varauksena, että lopullinen hinta määräytyy urakoitsijan tarjouksen perusteella. Areena on nyt suunniteltu toiminnallisesti erilaiseksi painotuksen ollessa urheiluareenan ohella erilaisten suurtapahtumien järjestämisessä.

Vuoden 2018 laskelman epätarkkuutta kuvaa muun muassa se, että suunnittelukustannukset oli arvioitu 1 miljoonaksi euroksi, kun ne nyt ovat noin 2,5 miljoonaa euroa. Samoin operointituki oli 350 000 euroa, kun se nyt on 1,3 miljoonaa euroa. Laskelmat oli tehty vuonna 2018. Jo indeksin nousu nostaa hintaa noin miljoonalla. Edelleen emme tiedä, oliko laskennassa mukana ollenkaan henkilöstökuluja, jotka nyt on laskettu noin puoleksi miljoonaksi euroksi.

Julkisuutta saanut kaareva katto ei ollut hintaa korottava tekijä sillä tavalla, kun on annettu ymmärtää. Katon muodolla pyrittiin optimoimaan materiaalin määrä. Jossain määrin kustannuksia nostava vaikutus on rakennuksen puumateriaali, joka kuitenkin kestävän kehityksen periaatteet huomioiden on nykyaikaisempi ja palvelee alueen kaavaa paremmin. Rakennuttajakonsultin hinta-arvio oli marraskuussa 2020 noin 24 miljoonaa euroa. Se muuttui vasta sen jälkeen kun tarjouksia ei saatu ja siirryttiin suorahankitamenettelyyn. Nyt käsillä oleva tavoitehinta ja lisärahoituksen peruste saatiin huhtikuun alussa yhteistyössä urakoitsijan kanssa.

Tapio Lepistö

Backstaff Oy, hallituksen pj.

Kari Savolainen

Backstaff Oy, hallituksen varapj.

Kommentoi