Lukijalta: Haminaan tarvittaisiin veronalennus vastapainoksi veronkorotuksille

Haminan ja Vehkalahden vuonna 2003 tapahtuneen kuntaliitoksen jälkeen kuntaveroprosenttia on korotettu 18 prosentista 21 prosenttiin. Haminalaisilta kerätään nyt vuosittain noin 9 miljoonaa euroja enemmän kuntaveroja kuin mainitulla alemmalla prosenttiyksiköllä. Myös kiinteistöveroja on korotettu. Veronkorotuksista huolimatta kaupunki on samanaikaisesti velkaantunut tuntuvasti lisää.

Minne rahat ovat menneet, on niin sanotusti ”hyvä kysymys”. Seutukuntien ja kuntien vertailuissa Hamina sijoittuu heikosti ja kaupungin väestökato täyttää virallisia taantuman tunnusmerkistöjä.

Alavireen katkaisemiseksi ja suunnan kääntämiseksi positiiviseksi tarvitaan positiivisia tekoja.

Veronmaksajille aikanaan ja myöhemmin maksettavaksi lankeavan lainanoton turvin on valtiovalta ylikompensaation muodossa tukenut kuntia, jotka tekevät nyt ylijäämäisiä tilinpäätöksiä ja tuloksia. Haminalle tarjoutuu siten mahdollisuus alentaa kuntaveroprosenttia 0,5 prosenttiyksiköllä vuonna 2022. Vaikutus verokertymään on noin 1,5 miljoonaa euroa, eli vain noin neljäsosa viime vuoden ylijäämästä.

Veronalennuksen positiivinen signaali on merkittävä sekä perustuu kuntataloudelliseen realismiin. Lisäksi kaupungin puolipakotettu tiukka taloudenpito on parempi kuin löysä raha kassassa, jolla on tunnettu taipumus valua turhanpäiväisyyksiin.

Peter Muurman

kuntavaaliehdokas (ps.), Hamina

Kommentoi