Kiitos, että olet tilaajamme! Olet mukana turvaamassa laadukkaan journalismin tulevaisuutta.

Lukijalta: Koulut kannustavat oppilaita opiskeluun

Kymen Sanomien pääkirjoituksessa (KySa 1.4.) käsiteltiin etäopetusta. Haluamme nostaa muutaman ajatuksen esille.

Kouluissa on selkeä käsitys siitä, minkälaisia suosituksia oppilaille voidaan antaa. Päätökset mahdollisesta etäopetuksesta tehdään kunkin kunnan koulutoimen johdossa Kymenlaakson koronaohjausryhmän ja terveysviranomaisten suositusten pohjalta. Kouluissa on vahva maskisuositus, jota opettajat suosittelevat oppilaita noudattamaan.

Pääkirjoituksen mukaan digitaalinen vuorovaikutus ei korvaa ihmissuhdetaitoja. Digitaalinen opetus ei myöskään korvaa lähiopetusta, vaikka hyvin toimiessaan voikin olla avuksi oppimisessa. Osa peruskouluikäisistä oppilaista ei kykene itsenäiseen ja menestykselliseen etäopiskeluun.

Etäopiskelussa opettaja keskittyy päätoimisesti opettamaan etänä olevaa oppilasryhmää, lähiopetuksessa opettaja opettaa paikalla olevaa oppilasjoukkoa. Ajatus siitä, että opettaja voisi opettaa samaan aikaan osaa oppilaista etänä ja osaa kontaktiopetuksessa on mielestämme kestämätön.

Pääkirjoituksesta jäi valitettavasti kuva, että koulun tai opettajan tehtävää ja työnkuvaa ei ole sisäistetty. Koulumaailmassa olemme tottuneet siihen, että meidän odotetaan ratkaisevan milloin minkäkin yhteiskunnallisen ongelman. Toivomme edelleen tekemällemme työlle arvostusta ja toivotamme lämpimästi perehtymään ja epidemian aikanaan helpottaessa myöskin tutustumaan koulun arkeen.

Sari Forsman, Kotkan opettajien paikallisyhdistys ry, puheenjohtaja

Timo Markkanen, Kotkan opettajien paikallisyhdistys ry, hallituksen jäsen

Kommentoi

Palvelut

Ruokapaikka