Kiitos, että olet tilaajamme! Olet mukana turvaamassa laadukkaan journalismin tulevaisuutta.

Lukijalta: Yhteistyö auttaa koko Kymenlaaksoa

Osaaminen ja sen kasvu ovat alueemme tulevaisuudelle erittäin tärkeitä. Moni yrittäjä kaakkoisessa Suomessa on teknologian nopean kehityksen ja koronakriisin takia huomannut, että vanhat opit eivät riitä. Yritykset tarvitsevat ammattitaitoisia työntekijöitä, kun kilpailu kiristyy, ja pitää kasvaa ja kansainvälistyä pärjätäkseen. Työntekijät puolestaan tarvitsevat mahdollisuuden käyttää osaamistaan ja kehittyä edelleen omalla kotipaikkakunnallaan.

Alueen elinvoimaisuuden kannalta on keskeistä, minkälaista koulutustarjontaa on ja miten sitä käytetään. Ammatillinen koulutus on uudistunut. Se vastaa joustavasti työelämän muuntuviin tarpeisiin yrittäjille, työnantajille, työntekijöille ja alan vaihtajille. Ammatillinen koulutus tarjoaa monipuolisia mahdollisuuksia osaamisen kehittämiseksi eri alojen koulutusten lisäksi oppisopimuksina, pätevöitymisinä sekä yrityskohtaisina ratkaisuina. Myös yrittäjälle itselle.

Oppilaitokset voivat olla yrityksille merkittäviä kehittämis- ja innovaatiokumppaneita esimerkiksi yhteisillä oppimisympäristöillä. Tuore Pk-yritysbarometri kertoo, että Kymenlaaksossa kolmannes yrityksistä on tehnyt yhteistyötä ammatillisten oppilaitosten kanssa.

Kunnat voivat helpottaa oppilaitosten ja yritysten välistä yhteistyötä omistajaohjauksella. Kunnan nykyiset ja kesän kuntavaaleissa valittavat päättäjät ovat paljon vartijoina. Kymen Yrittäjät ry Suomen Yrittäjien aluejärjestönä ja sen paikallisyhdistykset ympäri Kymenlaaksoa voivat koordinoida yhteistyötä. Liikkeelle kannattaa lähteä yritysten tarpeista nyt ja samalla peilaten tuleviin vuosiin.

Tässä haaste meille kaikille yrittäjille: otetaanhan rohkeasti yhteyttä ammatillisiin oppilaitoksiin ja etsitään ratkaisua yhdessä. Osaamisen kehittäminen kannattaa aina. Osaamisen hyödyntäminen vielä enemmän.

Riitta Hyppänen, yrittäjä, CM & HR Consulting Oy

Suomen Yrittäjät ry:n osaamisen valiokunta, Kymen Yrittäjien edustaja

Kommentoi