Kiitos, että olet tilaajamme! Olet mukana turvaamassa laadukkaan journalismin tulevaisuutta.

Pääkirjoitus: Valmiuslakia tulee päivittää ajan tasalle, mutta ei perustuslaillisten oikeuksien kustannuksella

Janne Rönkkö

Vuosi sitten maaliskuussa Suomessa otettiin käyttöön valmiuslaki. Syynä järeisiin toimiin oli koronaviruspandemian hillitseminen. Kolme kuukautta myöhemmin kesäkuussa hallitus lakkautti poikkeustilan.

Nykyinen valmiuslaki on vuodelta 2011. Laissa määritellään erilaisia poikkeusoloja, joiden aikana valmiuslaki voidaan ottaa käyttöön. Yksi viidestä poikkeusolojen määritelmästä on "vaikutuksiltaan erityisen vakavaa suuronnettomuutta vastaava hyvin laajalle levinnyt vaarallinen tartuntatauti".

Valmiuslain soveltuvuus korona-aikaan on ollut monta kertaa koetuksella. Pääsyynä tulkitsemisongelmiin on ollut se, että poikkeuslaki ja sen pykälät ovat lähtökohtaisesti viritetyt sotaa tai sellaisen uhkaa varten.

Koronapandemian jatkuessa on kerta toisensa jälkeen keskusteltu siitä, kuka ja millä edellytyksillä voi päättää mitäkin. Vastaukset ovat olleet vastaajasta riippuen hyvinkin erilaisia.

Saaduista kokemuksista on otettava oppia. Maallikkojärjellä ajateltuna poikkeuslakia täytyy päivittää koronakokemusten perusteella.

Päivittäminen ei suinkaan tarkoita, että valmiuslaki olisi jatkossa nykyistä helpompi ottaa käyttöön sovellettavaksi.

Poikkeuslakiin mahdollisesti tehtävät päivitykset eivät saa pienimmässäkään määrin vaarantaa tai muuttaa Suomen kansalaisten perustuslaissa taattuja oikeuksia. Tosin valmiuslakikin on säädetty perustuslain säätämisjärjestyksessä.

Päällimmäisin oppi korona-ajasta lienee se, että olennaista on tietää, kuka päättää ja vastaa milloin mistäkin.

Sama pätee valmiuslain päivittämisen lisäksi myös muuhun pandemian hoitoon liittyvään toimintaan. Sosiaali- ja terveysministeriön, aluehallintovirastojen, sairaanhoitopiirien ja kuntien välisen työnjaon tarkastelu on paikallaan.

Jos valtioelinten ja paikallisten viranomaisten välillä ajaudutaan käymään eipäs-joopas-keskustelua kriisin ollessa päällä, kallisarvoista aikaa menee selvityksiin ja pilkkujen siirtelyihin paikasta toiseen.

janne.ronkko@kaakonviestinta.fi

Kommentoi

Palvelut

Ruokapaikka