Kuntavaaleissa ollaan asukkaiden asialla – Toisten ehdokkaiden nokittelu ei saa olla tavoite

Vastakkainasettelu kuuluu demokratiaan ja erilaiset mielipiteet pyrkivät luomaan yhteistä hyvää. Toisten nokittelu ei pidä olla tavoite.

Kuntavaalit ovat kuntalaisen tärkeimmät vaalit. Siinä päätetään jokaisen arkeen liittyvistä asioista. Oli kyse lasten turvallisesta koulumatkasta tai siitä, missä lähikoulu sijaitsee. Esteetön liikkuminen rattailla, peräkärrypyörällä tai rollaattorilla on yhtä tärkeää.

Tulevan päättäjän pitää omata uusien ratkaisujen luomiskykyä. Jos vanhat mekanismit ei toimi, tulee kehittää uusia toimintatapoja. Osallistuvan budjetoinnin kokeilu kiinnitti huomioni. Siinä on jotain erilaista, uutta luovaa ja innovatiivista. Kyseessä on hanke, johon on budjetoitu rahaa ja kuntalaisilta kysytään, miten omaa asuinaluetta tulisi kehittää (18.4. asti). Nyt joukolla ideoimaan ja sitten äänestämään toimivimpia vaihtoehtoja.

Toivon, että vastaavanlaiset kehittämishankkeet lisäisivät osallistumisinnokkuutta sekä äänestysaktiivisuutta. Päättäjien pitää huolehtia siitä, että kuntalaisten asioita hoitaa vaaleilla valittu henkilö ja he voivat keskittyä omassa arjessaan elämiseen. Päätöksenteko kuuluu päättäjille ja arki kuntalaisille.

Kuntavaalitekstejä lukiessani ihmettelen, kuinka puhutaan valtakunnan asioista, vaikka kuuluisi puhua Kotkan asioista. Poliittiset linjapuheet kielivät omaperäisyyden puutteesta ja vastuunpakoilusta.

Tulevalta kuntapäättäjältä vaaditaan kokonaisuudenhahmottamiskyvyn lisäksi epävarmuuden sietokykyä, kykyä kuunnella eri tilanteissa muita, ahkeruutta ja yhteistyökykyä.

Heljä Halinen (ps.), Kotka

Siirry vaalikoneeseen

Kommentoi