Miten kotkalaisia koteja lämmittävä kaukolämpö syntyy? Kurkkaa Hovinsaaren voimalaitoksen ammattilaisten työarkeen

Miellyttävä kaukolämmön mahdollistama lämpötila, kenties juuri sinunkin kotonasi, on usean eri alan ammattilaisen aikaansaannos. Kotkan Energian Hovinsaaren voimalaitoksen työarjessa katse on huomisessa, ennakointi turvaa laadukkaan ja kustannustehokkaan lämmön tuotannon. Yhteistyö on toiminnan edellytys, ja automatisoitujen mittausten ohella myös esimerkiksi käsin tehtävät analyysit omassa laboratoriossa ovat merkittävässä roolissa.

Mainos | – Vedenlaadulla on suuri merkitys voimalaitokselle, tiivistää Hovinsaaren voimalaitoksen käyttöinsinööri Pasi Kosunen, – olemme laborantti Helena Yrjölän kanssa päivittäin yhteydessä laaduntarkkailuun liittyen.

Mikrogramman tarkkuudella voimalaitosten prosessivesinäytteitä tutkiva laborantti Helena Yrjölä viihtyy pääosin itse suunnittelemassaan Kotkan Energian vesilaboratoriossa. Aiemmin vesianalytiikka ostettiin palveluntoimittajalta, jolla Yrjölä työskenteli kymmenen vuotta.

Kotkan Energia halusi kasvattaa sisäistä osaamistaan ja rakennutti pari vuotta sitten oman laboratorion sekä perusti laborantin pestin. Asiat järjestyivät lopulta niin, että Yrjölä seurasi tuttujen näytteiden perässä vaihtaen työnantajaa. Laboranttia on pitänyt kiireisenä uuden vesilaitoksen toiminnan käynnistäminen.

–Nyt talon sisällä toimiessani reagointi ja yhteistyö sekä vaikuttaminen prosessin kulkuun on nopeampaa, Yrjölä kiittelee.

Laboratorion työrytmin määrittelee viikoittainen näytekierto, jossa jokaiselle päivälle on aikataulutettu omat näytteenotot ja analysoinnit. Päivän päätteeksi raportoidaan. Jos Yrjölä huomaa näytteessä poikkeavuutta, pysähtyy päivärutiinit jatkotutkimusten tieltä. Tarkempaa tutkimista vaatii myös automatisoitujen analysaattorien hälytykset, jolloin Helenaa tarvitaan vahvistamaan havaittu poikkeama.

Laboratoriotyöskentelyyn liittyy näytteiden lisäksi laboratorion sisäistä laaduntarkkailua, analyysilaitteiden kalibrointia ja pienimuotoisia huoltotehtäviä. Tarkkuutta vaativassa työssään Yrjölä toimii yksin, mutta yhteisöllisyyden tunne on vahva. Hän on tärkeä osa isompaa prosessia.

Osaaminen ei jää vain näytteiden analysointiin. Yrjölä on kouluttautunut myös voimalaitoskäyttäjäksi.

– Ihan omasta halusta ymmärtää prosessin kulkua, hän naurahtaa. – Ymmärrys tukee prosessille tärkeän vesielementin tutkimista. Se auttaa poikkeamaan johtavien syiden mietinnässä yhdessä voimalaitoskäyttäjien ja voimalaitosta ohjaavien insinöörien kanssa.

Vedenlaatu on kriittinen asia. Jos turbiinin siipiin alkaa hiljalleen kertyä kerrostumia, se vaikuttaa toimivuuteen. Pahimmassa tapauksessa se rikkoo koko tuotannon kannalta merkittävän laitteen.

– Jos huomaan poikkeaman, tarkistan sen uudelleen, etten heti juoksuta poikia, hän nauraa.

Voimalaitos ei kulje ilman vettä ja osaavia ammattilaisia

Käyttöinsinööri Pasi Kosunen vastaa Kotkan Energian päätuotantolaitoksen, Hovinsaaren voimalaitoksen toiminnasta yhdessä vuorotyötä tekevien voimalaitosoperaattoreiden eli voimalaitoskäyttäjien kanssa. Hänen tehtävänään on huolehtia, että operaattorit pystyvät tekemään työnsä vaatimusten edellyttävällä tavalla.

– Työaikani on säännöllinen tuotannon toimiessa normaalisti. Työpäivä alkaa katsomalla prosessikuvat sekä lukemalla operaattoreiden illan ja yön aikana päiväkirjaan merkitsemiä tapahtumia. Jututan myös operaattoreita, jos esimerkiksi vuoronvaihdossa on tullut jotain huomionarvoista esiin.

Jos prosessissa on ollut häiriöitä, aloitetaan tarkemmat tutkimukset ja selvitykset korjaavine toimenpiteineen. Laboratoriossa Yrjölä ottaa tarkentavia näytteitä ja yhdessä mietitään mikä aiheuttaa esimerkiksi silikaatin kohonneen pitoisuuden voimalaitoksen vedessä.

– Jokainen päivä on erilainen, koskaan ei tiedä mitä päivä tuo tullessaan. Hässäkkäaamuissa keskitytään siihen, että laitos pysyy ajossa, Kosunen kertoo.

Kun prosessit sujuvat mallikkaasti, täyttyy Kosusen päivät palavereista. Yhdessä muiden toimihenkilöiden kanssa suunnitellaan esimerkiksi prosessien kehittämistä ja laitoksen huoltoseisokkeja. Yhtiön sisäisten palaverien lisäksi hän vastaa viranomaisvelvoitteiden täyttymisestä, eli huolehtii muun muassa ympäristöasioiden, kemikaalien käsittelyyn ja painelaitteiden käytönvalvontaan liittyvien määräysten noudattamisesta.

Kotkan Energian Hovinsaaren voimalaitos on tuttu työympäristö Kosuselle. Hän ehti toimia kunnossapitoinsinöörinä kymmenen vuotta ennen siirtymistään vastaamaan voimalaitoksen käyttötoiminnasta. Kunnossapitotyökokemuksesta on paljon hyötyä nykyisessä työssä.

– Tunnen kaikki kenttälaitteet, kuten esimerkiksi pumput, puhaltimet, turbiinit, kattilat, polttimet, venttiilit, läpikotaisin.

Kosunen on ehtinyt nähdä energiayhtiön kunnossapidon kehittymisen reagoivasta ennakoivaan toimintaan.

– Esimerkiksi laakerin vaihtojen sijaan etsitään ratkaisua havaitulle laakerin värinälle. Ennaltaehkäistään! Myös energiatehokkuus on parantunut, älykkäät ohjausjärjestelmät ovat kehittyneet ja tuovat kustannussäästöjä.

Kaukana tulevaisuudessa polttoperusteinen lämmöntuotanto saattaa väistyä ympäristöystävällisempien menetelmien tieltä. Uusia energiatekniikoita tutkitaan jo vauhdilla.

Laadukasta paikallista monipuolista osaamista tarjoaa esimerkiksi yhteistyö Xamk- ammattikorkeakoulun kanssa. Energiatekniikan opiskelijat saavat tärkeää käytännön kokemusta samalla kun yhtiö saa toiminnan kehittymisen kannalta tärkeää tuoretta näkemystä.

– Xamk tuottaa meille tärkeät vertailevat päästömittaukset, joihin asemoimme omia kiinteitä mittaustuloksiamme.

Paljasjalkaiset kotkalaiset Kosunen ja Yrjölä toivovat, että kaupunkilaiset voivat jatkossakin nauttia oman energiayhtiön tuottamasta lämmöstä.

Hovinsaaren voimalaitos on Kotkan Energian sydän

Hovinsaarella tuotetaan suurin osa kotkalaisten kaukolämmöstä. Uusiutuvilla energialähteillä tuotettu Toivo-kaukolämpötuote syntyy juuri täällä, Hovinsaaren biovoimalaitoksella polttoaineenaan muun muassa metsähake. Lämmöntuotannon oheistuotteena syntyy sähköä. Voimalaitos tuottaa myös prosessihöyryä sekä sähköä naapurissa sijaitsevalle Danisco Sweeteners Oy:n tehtaalle.

Hovinsaaren voimalaitos muodostuu biovoimalaitoksesta, kombivoimalaitoksesta sekä apukattilasta. Laitoksella kiinnitetään erityistä huomiota ympäristöhaittojen minimointiin esimerkiksi savukaasujen puhdistuksella.

www.kotkanenergia.fi

Kotkan kaupungin kokonaan omistama energiakonserni. Pääliiketoimintamme jakautuu energian tuotantoon ja kaukolämpöpalveluihin.

Tarjoamme 100% uusiutuvaa kaukolämpöä www.kotkanenergia.fi/toivo

Lue lisää