Mainos: Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto Ekami

Kiitos, että olet tilaajamme! Olet mukana turvaamassa laadukkaan journalismin tulevaisuutta.

Ekami pumppaa elinvoimaa koko Etelä-Kymenlaakson seudulle

Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä Ekami on paljon muutakin kuin ammattiopisto. Se auttaa myös asukkaita, yrityksiä ja yhteisöjä löytämään menestymisen eväät.

Oppisopimusopiskelija Karoliina Koivula sekä työkokeilijat Mirva Taipale, Maisa Drockila ja Suvi Katajisto työstämässä asiakastilauksia Ekamin Rannikkopajoilla. Asiakastöitä ja palveluita voi Rannikkopajoilta ostaa kuka tahansa.

Mainos | – Meillä tehdään tärkeää työtä ja paljon huippujuttuja, mutta monikaan ei välttämättä aina tiedä, missä kaikessa olemme mukana, hymyilee kuntayhtymän johtaja, rehtori Sami Tikkanen.

– Siksi tavoitteemme on lisätä viestintäämme kaikista niistä mahdollisuuksista, joita yhteistyö meidän kanssamme voi avata.

Tikkasen mukaan Kotkan–Haminan seudun koulutuskuntayhtymän missio on edistää koko seudun ammattiosaamista, työelämätaitoja, hyvinvointia ja kilpailukykyä. Tiivistettynä, Ekamin missio on koko seutukunnan menestyminen.

Ekami kytkeytyykin erittäin laajasti koko seutukunnan työvoiman, yritysten ja asukkaiden osaamisen kehittämiseen. Ammatillista koulutusta järjestetään paitsi nuorille oppivelvollisille, mutta myös työssäoleville, alanvaihtajille, työttömille sekä yrityksille ja julkisen sektorin organisaatioille. Ekamissa tehdään myös monipuolista ja laajaa opetuksen, oppimisympäristöjen ja toiminnan kehittämistyötä yli 30 hankkeen avulla.

Oli kyse sitten työpajatoiminnasta, yrityspalveluista tai opiskelusta, Ekamin toimintaa leimaa joustavuus. Ekamissa opiskelevan on esimerkiksi mahdollista suorittaa yksittäisiä tutkinnon osia, niiden erilaisia yhdistelmiä tai koko tutkintoja. Opiskelu on mahdollista työntekemisen ohella oppisopimuskoulutuksena tai oppilaitosmuotoisesti. Opintoihin voi sisällyttää myös lukio- tai ammattikorkeakouluopintoja, urheiluvalmennusta Etelä-Kymenlaakson urheiluakatemian yhteistyönä.

Merenkulkuoppilaitoksella opiskellaan ja osaamista kehitetään simulaattorien avulla. Kuvassa Olli Huvinen, Ailu Arianaick, Topias Taipale, Antti Hämäläinen sekä Elias Etelävuori.

Tukea työelämän aloittamiseen

Ekami myös auttaa kuntia nuorten tukipalveluissa. Hyvänä esimerkkinä tästä on Rannikkopajat, yksi koulutuskuntayhtymän tulosyksiköistä, jossa tehdään muun muassa etsivää nuorisotyötä. Toiminta ei kuitenkaan painotu pelkästään nuoriin, vaan Rannikkopajojen työpajoilla työskennellään myös esimerkiksi kuntouttavassa työtoiminnassa, työkokeilussa ja palkkatuetussa työssä. Työpajoilla tarjotaan yksilöllistä tukea myös aikuisille.

– Perustana on yhteisöllinen toiminta, kertoo työpajajohtaja Virpi Jonsson.

Kohderyhmää ovat pääasiassa alle 29-vuotiaat. Kohderyhmänä on myös maahanmuuttajat. Rannikkopajoilla pyritään vahvistamaan nuorten taitoja ja osaamista sekä edistämään integroitumista yhteiskuntaan, ja myös hankitaan oikeasti pätevää työelämäosaamista. Toiminnassa pyörii noin 800-900 asiakasta, ja siitä lähes puolet on etsivää nuoristyötä.

– Kun nuoret työskentelevät Rannikkopajoilla, he kerryttävät esimerkiksi ammatillisilla työpajoilla työskennellessä omaa osaamistaan. Yleensä pajajakso alkaa työkokeiluna ja jatkuu palkkatuella. Moni solmii pajatoiminnan kautta ensimmäisen työsopimuksensa, ja työn ohella voi suorittaa myös tutkinnon tai tutkinnon osia oppisopimuksessa. Yritysyhteistyömme on tiivistä, autamme myös yritystä työllistämään nuoria, Jonsson sanoo.

Jonsson korostaa, että nuorisotakuun toteuttaminen on kunnille paitsi tärkeää, myös erittäin kannattavaa toimintaa.

– Kun siihen panostaa yhden euron, saa kuusi euroa takaisin.

Ekamissa on huippuluokan osaamista paitsi talon opiskelijoiden omiin tarpeisiin, myös täydennyskoulutukseen ja koulutusvientiin.

Räätälöityä koulutusta yritysten tarpeisiin

Ekamin yrityspalvelut tuottaa koulutus- ja kehittämispalveluita yrityksille ja yhteisöille. Yrityspalveluiden tarjontaan kuuluvat muun muassa joustavat ja asiakkaiden tarpeisiin räätälöitävät yrityskoulutukset, oppisopimuskoulutus ja työvoimakoulutuksena toteutettava yhteishankintakoulutus. Yrityspalveluissa yhdistyy ammattiopiston tutkintojärjestelmän tarjonta sekä Ekamin tytäryhtiön, Ekami Consulting Oy:n räätälöidyt koulutusratkaisut yhdeltä luukulta.

Ekamin yrityspalvelupäällikkö ja Ekami Consulting Oy:n toimitusjohtaja Annu Jokela-Ylipiha kertoo, että yrityspalveluja toteutetaan todella laajalla kirjolla: on työvoimakoulutuksena toteutettavia täsmäkoulutuksia, tiimin sparrausta, etätyön ja etäjohtamisen välineitä, palvelumuotoilua, Thomas-analyyseja, lakisääteisiä lupakoulutuksia muistutuspalvelulla sekä usean alan erityisosaamiseen liittyviä tehopäiviä. Asiakkaita on vuodessa noin 2 000.

Jokela-Ylipiha jakaa Ekamin yrityspalvelujen toiminnan ikään kuin kahteen tuotantolinjaan.

– On ammattiopiston valtionosuusrahoitteinen koulutus, jossa hyödynnetään tutkintojärjestelmää. Lisäksi meillä on koulutusliiketoimintaa, jossa toimitaan kilpailluilla markkinoilla.

Ekami Consulting Oy on myös tunnettu osaaja koulutusviennin kentällä.

– Koulutusvientipiireissä meidät tunnetaan satama-alasta ja erityisesti simulaattoripedagogiikasta. Meillä on muita aloja, joilla olisi vientipotentiaalia, Jokela-Ylipiha sanoo.

Koulutusvienti on tärkeä osa työperäistä maahanmuuttoa, jota esimerkiksi sote-ala kipeästi kaipaa.

– Meillä on kehitetty koulutuspolkumallia, jossa koulutus tapahtuu työntekijän lähtömaassa. Kun koulutettu henkilö tulee Suomeen, hänellä on mahdollisimman hyvät valmiudet kehittää ammattitaitoaan suomalaisen järjestelmän mukaan.

Kuntayhtymän johtaja Sami Tikkanen huomauttaa, että kansainvälisessä toiminnassa apuna ovat myös laajat eurooppalaiset verkostot.

Simulaattorin avulla voi opiskella navigoinnin lisäksi muun muassa lastinkäsittelyä.

Tiesitkö tämän Ekamista?

Ekami konsernina palvelee yli 7 000 asiakasta vuosittain. Tästä opiskelijoiden osuus on noin 4 500.

Ekamissa voi suorittaa 60 erilaista tutkintoa ja oppisopimuskoulutuksena kaikki tutkintojärjestelmän tutkinnot.

Ekamissa opiskelee yli 80 eri kansallisuutta.

Ekamissa opiskelevien ikäkirjo on laaja – opiskelijoita on 16-ikävuodesta yli 60-vuotiaisiin.

Ekamissa opiskelijahaku on jatkuvasti päällä joustavin keinoin 24/7.

Oppilaitoksen omistajina on viisi kuntaa: Hamina, Kotka, Miehikkälä, Pyhtää ja Virolahti.

Rannikkopajat on työpajatoimintaa, jossa voit työskennellä mm. työkokeilijana tai palkkatyössä sekä Etsivää nuorisotyötä, jossa saat palveluohjausta arjen asioihin.