Mainos: Kotkan energia

Kiitos, että olet tilaajamme! Olet mukana turvaamassa laadukkaan journalismin tulevaisuutta.

Nunnu piirtää, jotta sama luontoelämys ja voimanlähde olisivat olemassa myös meidän lapsillemme

Ympäristöä kunnioittava elämä on kotkalaiselle kuvittajalle tavallista, hyvää elämää.

Äijäkän käppyrämänty ja siirtolohkare löytyvät Nina Halmetojan varhaisimmista lapsuusmuistoista. Ne osaltaan konkretisoivat sitä turvallista pysyvyyttä, minkä luonto meille antaa. Kunhan pidämme siitä huolta.

Mainos | – Olen aina ollut kotkalainen, vaikka elämä on vienyt muihin kaupunkeihin, ja tällä hetkellä asun Haminan rajalla. Olen Kymin tyttö, jolle Äijänniemen ranta, Äijäkkä, on sielun maisema, paikka, joka voimaannuttaa, palauttaa mielen myllerrykset oikeisiin mittasuhteisiin.

Nina ”Nunnu” Halmetojan käsissä syntyneitä hahmoja ja kuvituksia seikkailee Kotkan kaupungin ja Kotkan Energian materiaaleissa. Luontoihmiseksi itsensä määrittelevä RiimuRaamin yrittäjä, AD ja kuvittaja sai hiljattain eteensä tärkeän tehtävän: kertoa yhdellä piirroskuvalla Kotkan Energian tuottaman kaukolämmön matka kohti tavoitteeksi asetettua vuoden 2030 hiilineutraalia tuotantoa.

– Tunnen ylpeyttä ja vastuuta voidessani helpottaa tärkeän asian ymmärtämistä. Visualisoimalla piirroskuvin hiilineutraalin kaukolämmön tiekarttaa, iso ja tärkeä asiakokonaisuus tulee helpommin hahmotettua.

Tiedon visualisoijan vastuullinen ja mielekäs tehtävä

– Kuvittajana pystyn vaikuttamaan siihen, millainen fiilis asiasta syntyy.

Kaikki lähtee viivasta. Onko se ohut, terävä, kova, asiallinen. Vai onko se kenties pehmeä, rosoisempi, hupaisakin?

– Halusin tehdä kaukolämmön hiilineutraalikartan helposti lähestyttäväksi rennolla otteella ja tuomalla elämää numeroiden lomaan. Kuva on yhdistelmä asuinympäristöäni ja kotkansaarella sijaitsevan työhuoneeni ikkunasta avautuvaa maisemaa, ihmisiä arjessaan. Naapuriston mummelikin on päässyt kuvaan kuopsuttelemaan maata.

Kuvan tarkoitus on kertoa, että asioita tavoitteen eteen tehdään koko ajan. Elämä rullaa tutulla rytmillä, ja tulevaisuudessakin meillä on toivottavasti mahdollisuus lähteä hikilenkille metsään.

Pienet yksityiskohdat houkuttelevat tutkimaan tarkemmin. Kevyt kuva määrätietoisesta suunnitelmasta jää helpommin mieleen. Kenties raskaaksi ja vaikeaselkoiseksi koettu aihe koskettaa meitä kaikkia, Halmetoja muistuttaa.

– Ihmisten lukutaito on vuosien saatossa muuttunut. Kuvilla ja lyhyillä teksteillä on entistä suurempi rooli tiedonvälityksessä.

Kun kiinnostus herää, asiaan on helpompi perehtyä ja tietoa omaksua. Nunnu ei usko saarnaamisen voimaan eikä aatteiden äärimmilleen vientiin. Jokainen voi omalla tavallaan vaikuttaa ympäristöön, eikä se tarkoita, että elämän tulee olla kituuttamista ja kieltäytymistä. Halmetoja haluaa meidän pysähtyvän kyseenalaistamaan esimerkkisi tarvetta hankkia uusia tavaroita ja laitteita. Omiin ostotottumuksiimme voimme itse vaikuttaa.

Kuvituksella voi nostaa asiasisältöä. Onnistunut kuvitus tuo Halmetojan mukaan asialle lisäarvoa ja luo muistijälkiä.

Omannäköistä elämää

Halmetojan kolmihenkinen perhe asuu pienessä talossa, jossa syksyn tullen vedetään villasukat jalkaan. Ison pihan kasvimaalla kurkut ja tomaatit kasvavat vaihtelevalla menestyksellä ja -hoidolla. Tänä vuonna myyrät popsivat satoa, mutta se ei Nunnua harmita. Tarpeeseen nekin menivät varmasti. Ikkunasta avautuu peltonäkymä, josta voi bongata pupuja ja peuroja, ja hyvällä tuurilla myös susia tai jopa arvokkain askelein tallustavan karhun.

– Tämä on aina ollut minun tapani elää. Tavoitteeni on mahdollistaa samoja luontokokemuksia lapselleni ja tuleville sukupolville.

Koronakriisissä silmämme avautuivat lähiluonnon arvoon, valtavaan omaisuuteen, joka on meidän kaikkien saavutettavissa ja ammennettavissa. Halmetoja toivoo sen herättävän jokaisen miettimään omaa tapaansa ottaa osaa talkoisiin.

Hiilineutraali kaukolämmöntuotanto 2030

Tiekartan toimenpideohjelma tähtää hiilineutraalisuuteen kaukolämmöntuotannossa vuoteen 2030 mennessä sekä kokonaisuudessa polttamiseen perustuvan lämmöntuotannon vähentämiseen pidemmällä aikavälillä kustannustehokkaasti.

Toimenpiteet:

1. Älykkäät asiakasratkaisut

Erilaiset asiakkaiden kanssa toteutettavat älylämmitysratkaisut mahdollistavat asiakkaiden osallistumisen päästöjen vähentämiseen omaa energiankäyttöä tehostamalla. Asiakaskokemusten perusteella Kotkan Energia tuo markkinoille uuden, älykkään kaukolämpötuotteen tämän vuoden aikana.

2. Turpeen käytöstä luopuminen

Hovinsaaren biovoimalaitoksella käytetään tukipolttoaineena hiilioksidipäästöjä aiheuttavaa jyrsinturvetta, jonka määrä on jo nyt vähennetty lähelle teknistä minimiä.

Turpeen käytöstä on tavoitteena luopua kokonaan vuoteen 2030 mennessä. Turpeen käytöstä luopumisen myötä hiilidioksidipäästöt kaukolämmön ja prosessihöyryn tuotannossa pienenevät merkittävästi.

3. Hukkalämpöjen hyödyntäminen

Hukkalämpöjä voidaan hyödyntää isoissa teollisuuskohteissa, uusissa akkutehdas-, datacenter- ja teollisuushankkeissa, omilla voimalaitoksilla ja kaukolämpöasiakkaiden pienemmissä kohteissa. Hukkalämpöjä hyödynnetään jo nyt vahvasti myös Kotkan Energian omilla voimalaitoksilla. Nykyisin noin 30 % kaukolämmöstä on tuotettu voimalaitoksien savukaasujen lämmöntalteenotolla. Ilman lämmöntalteenottoa tämä energia menisi hukkaan taivaalle.

Tulemme seuraavan 10 vuoden aikana käynnistämään useita hukkalämmön hyödyntämisprojekteja, joissa hyödynnetään myös matalalämpöisiä energiavirtoja lämpöpumppujen avulla.

4. Lämpövarastot

Mahdollisuus lämmön kausivarastointiin tulee hyvin tärkeäksi hukkalämpöjen hyödyntämisen lisääntyessä kaukolämpöverkossa. Kotkan Energia selvittää suuren mittakaavan lämpövaraston rakentamista tulevina vuosina.

https://www.kotkanenergia.fi/2021/08/27/tiekartta-kohti-hiilineutraalia-kaukolampoa/