Ehdokkaan perustiedot:
 

Ehdokasnumero: 31
Nimi: Päivi Kossila
Ikä: 53 v
Puolue: Suomen Sosialidemokraattinen Puolue
Paikkakunta: Kouvola
Sähköposti: paivi.kossila@kouvola.fi
Kotisivut: http://www.paivikossila.fi
Puhelinnumero: 0503365336
Koulutus: keskiaste
Ammatti: Erikoissairaanhoitaja Työnohjaaja
Työnantaja: kunta, kuntainliitto, kuntainyhtiö
Perhe: leski
Lapsia: 2
Harrastukset: Lukeminen, Teatterit, Elokuvat, Taidenäyttelyt, Tapahtumat. Lisäksi sienestys, marjastus ja yhdistystoiminta.
Tärkeimmät luottamustehtävät: Kaupunginvaltuutettu. Kulttuuri- ja kirjastolautakunnan pj. Elinkeinojaoston jäsen. SDP:n puoluevaltuuston jäsen. Kirkkoneuvoston- ja valtuuston jäsen. Valkealan Sos.dem yhd. ry:n pj.
Sidonnaisuudet:
Vaalilause: " Inhimillisyyttä ja Osaamista !"

Ehdokkaan vastaukset kuntakohtaisiin kysymyksiin (Kouvola):
On vain yksi Kouvola, eli vanhat kuntarajat tulisi unohtaa kaikessa päätöksenteossa.

Samaa mieltä
Jokseenkin samaa mieltä
Jokseenkin eri mieltä
Eri mieltä

Ehdokkaan perustelu:
On vain yksi Kouvola, mutta päätöksissä tulee huomioida koko laaja alue ja asukkaat.

 
Suuret kauppakeskukset näivettävät Kouvolan ja Kuusankosken ydinkeskustat.

Samaa mieltä
Jokseenkin samaa mieltä
Jokseenkin eri mieltä
Eri mieltä

Ehdokkaan perustelu:
Nähtäväksi jää hiljentääkö esim. Veturi kaupunkien keskustat. Tarvitsemme myös isoja kauppakeksuksia, mutta on pidettävä huolta myös keskustojen kehitymisestä.

 
Kirjaston pieni käyttömaksu on yksi keino saada lisätuloja kaupungille.

Samaa mieltä
Jokseenkin samaa mieltä
Jokseenkin eri mieltä
Eri mieltä

Ehdokkaan perustelu:
Kirjaston maksuttomuus perustuu lakiin. ja niillä pienillä maksuilla ei kaupungin kassaa lihoteta. Kouvolan kirjastotoimen budjetti on vain 1 % Kouvolan kaupungin koko budjetista.!

 
Kaksi suurlukiota riittää Kouvolassa.

Samaa mieltä
Jokseenkin samaa mieltä
Jokseenkin eri mieltä
Eri mieltä

Ehdokkaan perustelu:
Ei missän nimessä! Tässäkin huomoitava alueellinen ja laadullinen tasa-arvo

 
Kaupungin pitäisi rakentaa kunnon jalkapallokenttä Kouvolan keskustaan Myllykosken Pallolle.

Samaa mieltä
Jokseenkin samaa mieltä
Jokseenkin eri mieltä
Eri mieltä

Ehdokkaan perustelu:
Kouvolan kaupungilla on riittämiin jalkapallokenttiä. Kaupungilla ei ole varaa uusien kenttien rakentamiseen.

 
Kaupungin pitää kiinnittää erityistä huomiota venäläisturistien houkuttelemiseen.

Samaa mieltä
Jokseenkin samaa mieltä
Jokseenkin eri mieltä
Eri mieltä

Ehdokkaan perustelu:
Kouvolan sijainti on mainio venäläisturismin lisäämiseen mm. Allegro-junayhteys. tärkeäässä roolissa ovat alueemme yrittäjät, kielitaito- ja erilaiset räätälöidyt palvelupaketit, ostosmahdollisuuksien lisäksi voivat houkutella turisteja.

 
Maaseututaajamat on onnistuttu pitämään kohtuullisen elinvoimaisina kuntaliitoksen jälkeen.

Samaa mieltä
Jokseenkin samaa mieltä
Jokseenkin eri mieltä
Eri mieltä

Ehdokkaan perustelu:
Osittain kyllä, esim joukkoliikenne on parantunut. Välttämättömät palveluverkkoratkaisut ovat vähentäneet palveluja taajamista. Liikkuvia palveluita tulee kehittää, samoin sähköistä asiointia. Laajakaistahanke pitää viedä loppuun.

 
Kun kaupungin työntekijöiden viiden vuoden työsuhdeturva päättyy vuoden 2013 lopussa, on työntekijöitä vähennettävä välittömästi.

Samaa mieltä
Jokseenkin samaa mieltä
Jokseenkin eri mieltä
Eri mieltä

Ehdokkaan perustelu:
Ei välittömästi, vaan tarpeen mukaan sekä eläköitymisen kautta. On aloja, joissa ei ole vähennyttarvetta, pikemminkin pulaa osaajista (esim. terveydenhuolto).

 
Kouvolan täytyy ajatella kaikkea toimintaansa talous edellä.

Samaa mieltä
Jokseenkin samaa mieltä
Jokseenkin eri mieltä
Eri mieltä

Ehdokkaan perustelu:
Talous on kaiken perusta, mutta myös palvelut ja niiden tuottaminen on perustehtävä. Kunta on olemassa kuntalaisiaan varten.

 
Kymijoen ja järvien rantoja pitäisi kaavoittaa enemmän asumiseen.

Samaa mieltä
Jokseenkin samaa mieltä
Jokseenkin eri mieltä
Eri mieltä

Ehdokkaan perustelu:
Kaavoittamisessa on huomioitava myös yleiset virkistysmahdollisuudet.

 
Kouvolan täytyy tukea puurakentamishankkeita nykyistä enemmän.

Samaa mieltä
Jokseenkin samaa mieltä
Jokseenkin eri mieltä
Eri mieltä

Ehdokkaan perustelu:
Kouvolan kaupunki tukee jo nyt merkittävästi puurakentamisen tutkimusta, on tärkeää saada nopeasti myös tuotantoa ja korvaavia työpaikkoja alueelmme menetettyjen työpaikkojen tilalle.

 
Sosiaali- ja terveyspalvelut yhdistävän Ratamo-keskuksen rakentamista on kiirehdittävä.

Samaa mieltä
Jokseenkin samaa mieltä
Jokseenkin eri mieltä
Eri mieltä

Ehdokkaan perustelu:
Ratamo-hanketta ei ole syytä kiirehtiä, vaan edetä valtuuston päätösten mukaisesti.

 
Bussiyhteydet Kouvolan taajamien välillä ovat riittävät.

Samaa mieltä
Jokseenkin samaa mieltä
Jokseenkin eri mieltä
Eri mieltä

Ehdokkaan perustelu:
Bussiyhteydet ovat parantuneet, tärkeää on että joukkoliikennettä myös käytetään!

 
Ehdokkaan vastaukset yleisiin kysymyksiin:
Kunnan omistaman maan myynti EU:n ulkopuolisten maiden kansalaisille ja yhtiöille tulee lopettaa.

Samaa mieltä
Jokseenkin samaa mieltä
Jokseenkin eri mieltä
Eri mieltä

Ehdokkaan perustelu:
Etusijalla omaan maan kansalaiset. Toisaalta on huomioitava erityisesti yritykset,jotka työllistävät kuntalaisiamme.

 
Pakollinen ruotsin kielen opetus tulisi kotikunnassani korvata venäjän opiskelulla.

Samaa mieltä
Jokseenkin samaa mieltä
Jokseenkin eri mieltä
Eri mieltä

Ehdokkaan perustelu:
Olisin valmis harkitsemaan asiaa, tarvitsemme alueellamme nyt ja tulevaisuudessa venäjän kielen osaajia.

 
Maahanmuuttajat ovat rikastuttaneet kotikuntani elämää.

Samaa mieltä
Jokseenkin samaa mieltä
Jokseenkin eri mieltä
Eri mieltä

Ehdokkaan perustelu:
Osittain kyllä, tärkeää on maahanmuuttajien kotoutuminen Kouvolalaisiksi, ts. kielen opiskelu, työ- tai opiskleupaikan saaminen jne. Esim melkoinen osa lääkäreistä on maahanmuuttajia.

 
Kunnallisiin palveluihin pitäisi hakea lisätehoja ostamalla niiden tuotanto yksityisiltä.

Samaa mieltä
Jokseenkin samaa mieltä
Jokseenkin eri mieltä
Eri mieltä

Ehdokkaan perustelu:
Hallitusti ja harkiten. Ostopalvelujen hankinta ja kilpailuttaminen on osattava. Kunnan oma perustuotanto on perusta ja puuttuvin osin yksityiseltä. Kunnan oma tuotanto on yhtä tehokasta ja osaavaa kuin yksityisetkin.

 
Palveluita tulee yhä keskittää, jotta niiden laatu voidaan taata.

Samaa mieltä
Jokseenkin samaa mieltä
Jokseenkin eri mieltä
Eri mieltä

Ehdokkaan perustelu:
Keskittäminen ei ole tae laadusta. On tärkeää taata palveluiden saatavuus vaikeinakin aikoina.

 
Olen valmis maksamaan nykyistä korkeampaa kunnallisveroa, jos sillä taataan paremmat peruspalvelut.

Samaa mieltä
Jokseenkin samaa mieltä
Jokseenkin eri mieltä
Eri mieltä

Ehdokkaan perustelu:
Kunnallisveroprosentti alkaa olla nyt tapissaan, on tarkaan harkittava mihin meidän veroeurot jatkossa riittävät.

 
Hyvätuloisten pitää maksaa kunnallisia palvelu- ja käyttömaksuja muita enemmän.

Samaa mieltä
Jokseenkin samaa mieltä
Jokseenkin eri mieltä
Eri mieltä

Ehdokkaan perustelu:
Näinhän on jo nyt esim. päivhoidossa. Sen sijaan minun on vaikea kuvitella erilaisia maksuluokkia kiinteistöverolle, vesimaksuille jne. Kunnallisveroprosentin progressiivisuus, olisko mahdollista?

 
Valitusoikeus kaavoituksessa ja ympäristöluvista tulisi rajoittaa vain asianosaisille.

Samaa mieltä
Jokseenkin samaa mieltä
Jokseenkin eri mieltä
Eri mieltä

Ehdokkaan perustelu:
Valitukset hidastavat ja jopa pysäyttävät liian usein pitkään valmisteltuja asioita joissa em. asiat on jo otettu huomioon.

 
Kotikuntani pitäisi panostaa erityisesti seuraaviin palveluihin (valitse kolme tärkeintä)

Terveyskeskuksen vuodeosasto
Päivähoito
Kulttuuri
Vanhusten kotihoito
Ympäristön suojelu
Aloittavien yritysten tukeminen
Lähikoulut
Syrjäseutujen liikenneyhteydet
Kouluruoka
Mielenterveyspalvelut
Liikuntapalvelut

Ehdokkaan perustelu:
Vaikea valinta, kaikkiin pitäisi panostaa, mutta kulttuuri- ja kirjastolautakunnan pj:nä, elinkeinojaoston jäsenenä ja psykiatrisen alan työntekijänä asetan nämä asiat erityisen tärkeiksi.


Ehdokkaan kuvaMerkkien selitykset

Ehdokkaan vastaus
Vastaajan valinta
Sama vastaus ehdokkaalla ja vastaajalla
Tyhjä valinta

Vaalien aikataulu

  • Varsinainen vaalipäivä on sunnuntai 28. lokakuuta
  • Ennakkoäänestys kotimaassa 17. 23. lokakuuta.
  • Ehdokaslistat hyväksytään ja numerot julkistetaan 27. syyskuuta.
  • Ehdokasasettelu päättyy 18. syyskuuta.