Kuvien julkaisuehdot

Kuvien julkaiseminen ja korvaus 

Toimitus päättää kuvien ja videoiden julkaisemisesta kaikissa julkaisukanavissa.

Uutisen yhteydessä painetussa lehdessä julkaistujen kuvien ottajat palkitsemme lahjakortilla, jonka suuruus riippuu tapahtuman arvosta.  Kuvan lähettäjän pitää lähettää kuvan mukana yhteystietonsa, jotta toimitus voi tarvittaessa pyytää kuvaajan tili- ja verotustietoja palkkion maksamista varten. 

Muista julkaistuista kuvista ei makseta korvauksia.

Muut ehdot ja tekijänoikeus 

Kuvien lähettäjä vastaa siitä, että hän on itse ottanut kuvan/videon tai hänellä on tekijänoikeuden haltijan lupa lähettää kuva/video Kymen Sanomien julkaistavaksi.

Kuvaaja vastaa myös siitä, että hänellä on kuvissa esiintyvien ihmisten lupa kuvan julkaisemiseen. Erillistä lupaa ei kuitenkaan tarvita, jos kuva/video on uutistarkoituksessa, julkisella paikalla kuvattu.

Lähetetyn kuvan ja videon tekijänoikeudet siirtyvät lehteä julkaisevalle Kaakon Viestintä Oy:lle. Oikeudet sisältävät uudelleenjulkaisu- ja edelleen luovutusoikeuden välineestä riippumatta. Kuva voidaan siis julkaista Kymen Sanomien lisäksi mm. Etelä-Saimaassa tai Kouvolan Sanomissa.

Kuvaajan nimi julkaistaan kuvan yhteydessä.