Oikaisu

Virheiden oikaisu:

1. Olennainen virhe on korjattava heti verkossa ja lisäksi siinä julkaisussa, jossa virhe on alun perin ollut. Mikäli virhe havaitaan itse, se korjataan ilman erillistä päätöstä. Olennainen asiavirhe on korjattava viipymättä ja niin, että se tavoittaa mahdollisimman kattavasti virheellistä tietoa saaneen yleisön. Korjauksen huomioarvo on suhteutettava virheen vakavuuteen. Jos jutussa on useita asiavirheitä tai jos virheestä voi aiheutua suurta vahinkoa, toimituksen tulee julkaista uusi juttu, jossa virheellinen tieto yksilöidään ja korjataan. Verkossa olennaisen virheen korjaamiseksi ei riitä virheellisen tiedon tai jutun poistaminen, vaan yleisölle on kerrottava virheestä sekä miten ja milloin se on korjattu.

2. Oikaisun julkaisemista päättää vuorossa oleva tuottaja. Epäselvissä ja kiistanalaisissa tapauksissa päätöksen tekee toimituksen päällikkö tai vastaava päätoimittaja. Oikaisu kirjoitetaan niin, että se voidaan julkaista kaikissa julkaisukanavissa (printti, verkko…). Myös oikaisuvaatimuksissa on tarkistettava asiatietojen oikeellisuus muista lähteistä.

3. Vastineiden osalta noudatetaan sananvapauslakia. Kymen Sanomat kuitenkin sallii ja pyrkii lisäämään moniarvoista mielipidekeskustelua yleisön palstoilla.

Oikaisupyynnön voi tehdä sähköpostitse osoitteeseen uutiset(a)kymensanomat.fi tai puhelimitse numeroon 05-210015, toimituksen esimiehille tai jutun kirjoittajalle.