Palokuntaharrastus halutaan aloittaa jo kouluiän alkaessa

9.9.2017 14:09
Kuva: Aino Mehtälä
Vanhempi sammutusmies Toni Korpas opasti Virojoen VPK:n nuoriso-osaston pienempien ryhmälle vesiaseman selvitystä.
Vanhempi sammutusmies Toni Korpas opasti Virojoen VPK:n nuoriso-osaston pienempien ryhmälle vesiaseman selvitystä.

Palokunta-aate on voimissaan Kymenlaaksossa. Se näkyy myös nuoriso-osastojen suosiona. Harrastus aloitetaan usein aikaisempaa nuorempana. Ennen alaikärajana pidettiin valtakunnallisesti kymmentä vuotta, nykyisin monella sopimispalokunnalla on erillinen varhaisnuoriso-osasto.

Suomessa toimii yli 7000 palokuntanuorta. Harrastus on pitänyt pintansa vuodesta toiseen. Erityisen suosittua se on Varsinais-Suomessa ja Kymenlaaksossa.

— Ja täällä varsinkin kaakonkulmalla. VPK-aate on muutenkin vahva, se näkyy toki sitten myös nuorisotoiminnassa, Suomen Sopimuspalokuntien Liiton toiminnanjohtaja Isto Kujala toteaa.

Alaikärajana on pidetty valtakunnalliseen suosituksen mukaan kymmentä vuotta. Yhdistyksillä on ollut mahdollisuus poiketa siitä omien sääntöjensä puitteissa. Ikärajaa on kuitenkin laskettu viime vuosina useimmissa palokunnissa.

— On perustettu varhaisnuoriso-osastoja, joihin saatetaan ottaa mukaan jo ekaluokkalaisia. Perheiltä on tullut viestiä, että yhä nuoremmilla on halukkuutta mukaan.

Karhulassa kahdeksanvuotiaana

Karhulan VPK on yksi palokunnista, joka muutti sääntöjään pari vuotta sitten nuoriso-osaston alaikärajan suhteen.

— Ennen ikäraja oli 10, nyt se on 8. Tähän päädyttiin, koska toiminta on luontevampaa, kun osallistujat osaavat jo lukea ja kirjoittaa, puheenjohtaja Matti Hynninen kuvailee.

Karhulassa huomattiin, että mukaan pyrki monia alle kymmenvuotiaita, joita ei kuitenkaan voitu sääntöjen vuoksi hyväksyä mukaan.

— Monet valitsivat sitten muun harrastuksen ja menetimme näin tulevia palokuntalaisia.

Karhulan nuoriso-osasto on jaettu kahteen ikäryhmään, 8—12 -vuotiaisiin sekä 12—16 -vuotiaisiin. Mukana on noin 20 lasta ja nuorta.

Sosiaalinen puoli tärkeä

Nuoriso-osastoissa harjoitellaan palokuntatoimintaan liittyvien taitojen lisäksi esimerkiksi ensiapua, turvallisuusasioita sekä erilaisia kansalaistaitoja. Sosiaalinen puoli on erittäin tärkeä, toiminnanjohtaja Kujala muistuttaa.

— Se on yhdessä tekemistä, porukkaan kuulumista.

Harrastus on halpa, paikoin jopa ilmainen.

— Varusteet tulevat talon puolesta.

Merkittävä osa palokuntien hälytysosastojen jäsenistä tulee nuoriso-osastojen kautta. Täysivaltaisena mukaan pääsevät 18-vuotiaat, 16-vuotiaat pääsevät osallistumaan tiettyihin kevyempiin tehtäviin. Myös monella vakinaisen palokunnan jäsenellä on taustaa sopimuspalokuntien nuoriso-osastoilla.

— Varmaan 20—30 prosentilla. Se on hyvä tie niin ammattiin kuin sopimuspalokuntien hälytysosastoille. Nuoriso-osastojen toiminta on meille erittäin tärkeää, Kymenlaakson pelastuslaitoksen pelastusjohtaja Vesa Parkko summaa.

Monet valitsivat sitten muun harrastuksen ja menetimme näin tulevia palokuntalaisia.

Aino Mehtälä