Kotka päivittää kuvataideohjelmansa — miten kuvataidetta pitäisi tuoda esille nykyisillä resursseilla?

7.9.2017 21:40
Kuva: Sari Tauru
Merikeskus Vellamossa on useita erilaisia näyttelytiloja.
Merikeskus Vellamossa on useita erilaisia näyttelytiloja.

Kymenlaakson museo on käynnistänyt uuden kuvataideohjelman valmistelun. Edellinen kuvataideohjelma on hyväksyttiin Kulttuurilautakunnassa vuonna 2004 eikä se vastaa enää tämän päivän resursseja ja toiveita.

— Syksyllä 2015 valmistui kulttuurin tiekartta. Sen jälkeen Kotkassa on uudistettu kulttuurin palveluja. Nyt on kuvataiteen vuoro. Vuoden 2004 jälkeen monet asiat ovat muuttuneet, esimerkiksi Galleria Uusikuva on suljettu. Meidän täytyy miettiä, miten tuomme kuvataidetta esille Kotkassa näillä resursseilla, toteaa kulttuurijohtaja Antti Karjalainen.

Kaupunki kuulee asukkaitaan

Ohjelmaa valmisteleva työryhmä kokoontui ensimmäisen kerran huhtikuussa.

— Nyt on hyvä hetki käydä keskustelua asiasta kiinnostuneiden kaupunkilaisten ja taidekentän toimijoiden kanssa. Minkälaisia ideoita ja toiveita heillä on kuvataiteen esilletuomisesta kaupungissamme, toteaa Karjalainen.

Päämääränä on vahvistaa elinvoimalautakunnan alaisten taidehankintojen ja -näyttelyiden periaatteet.

— Ohjelman valmisteluun on kutsuttu mukaan taitelijoita, taitelijaseuran puheenjohtaja sekä kaupungin muiden, kuvataidehankintoja tekevien vastuualueiden edustajia. Kuvataideohjelma tulee ensisijaisesti sitomaan vain elinvoimalautakunnan alla tapahtuvaa toimintaa, vaikka kuvataidehankintoja tehdään myös puistoihin ja rakennushankkeisiin. Myös nuorisotoimi on ollut aktiivinen kuvataidenäyttelyiden tuottamisessa, luettelee Karjalainen.

Museo järjestää 22. syyskuuta Kotka-aiheisen kuvataidepäivän, jossa keskustellaan kuvataiteen nykytilasta ja tulevaisuudesta Kotkassa. Mielipiteitään voi kertoa pian myös Avoin Kotka -sivustolla

Valmista ensi vuoden alkupuolella

Vuoden loppuun mennessä ohjelmasta laaditaan ensimmäinen versio ja se altistetaan keskustelulle.

— Lopullisen version ohjelmasta pyrimme saamaan valmiiksi tammi-helmikuussa 2018. Mutta tulevaisuudessa ohjelma elää ajassa ja sitä päivitetään, toteaa museotoimenjohtaja Kirsi Niku.

Kuvataideohjelman työryhmä

Kulttuurijohtaja Antti Karjalainen

Museotoimenjohtaja Kirsi Niku

Amanuenssi Mirkka Kallio

Kotkan taiteilijaseuran puheenjohtaja Helena Paakkinen

Kuvanveistäjä Olli Mantere

Kuvataiteilija Johanna Rotko

Puutarhaneuvos Heikki Laaksonen

Kaupunginarkkitehti Leila Hietala

Nuorisotoimenjohtaja Leena Ruotsalainen

Johanna Vehkaluoto