Kiista opetustavoista johti yhdeksän oppilaan lähtöön Klamilan koulusta

10.8.2017 17:44

Yhdeksän lasta on jättänyt Klamilan koulun koulussa nousseen opettajakiistan vuoksi. Klamilan koulussa aloitti opiskelunsa torstaina kolme niistä 12 oppilaasta, joiden vanhemmat ovat ilmoittaneet, etteivät oppilaat jatka Klamilan koulussa, koska koulun kiisteltyä opettajaa ei siirretä toiseen kouluun. Kaikki 12 oppilasta hakivat siirtoa Virojoen kouluun, mutta paikan sieltä sai viisi oppilasta.

Vanhemmista osa valitsi keinoksi irtautua Klamilan koulusta kirjojen siirtämisen muualle.Kolme heistä siirsi kirjansa Haminaan ja yksi Virojoelle. Haminaan kirjansa siirtäneet saivat lapsensa kouluun Haminaan ja Virojoelle kirjojen siirtämien vaihtoi kunnan sisällä oppilaaksiottoaluetta mahdollistaen siirtymisen Virojoen kouluun.

Klamilan koulun 5. ja 6. luokkien opettajasta ja Virolahden sivistystoimenjohtaja Auli Hyttisestä on tehty kantelut Etelä-Suomen aluehallintovirastoon.

Opettajaa koskevassa kantelussa arvostellaan opettajaa muun muassa asiattomista opetuskäytännöistä ja oppilaiden arvioinnissa tehdyistä virheistä.

Hyttistä koskevassa kantelussa todetaan muun muassa, ettei Hyttinen ole puuttunut riittävästi kantelun kohteena olevan opettajan toimintaan.

ANTTI-JUSSI LARVIO