LUT: ihmisen toiminta kiihdyttää ilmastonmuutosta Tiibetissä — ikirouta sulaa, sen alle varastoitunut ikivanha hiili kulkeutuu jokiin

7.8.2017 11:24
Kuva: mIKA sTRANDÉN
Bi Qun tutkimus toteaa, ettei Tiibetin ylängön vesi ole enää juomakelpoista.
Bi Qun tutkimus toteaa, ettei Tiibetin ylängön vesi ole enää juomakelpoista.

Lappeenrannan teknillisen yliopiston (LUT) tuore tutkimus kertoo, että myrkyllisten aineiden pitoisuudet ovat kohonneet Tiibetin ylängön muutoin puhtaissa joissa.

Pitoisuuksien kohoaminen johtuu ihmisen toiminnasta.

Tiibetin ylänkö tunnetaan maapallon kolmantena napana. Tuore tutkimus toteaa, ettei näiden alueiden vesi ole juomakelpoista Maailman terveysjärjestön (WHO) raja-arvojen mukaan.

Tutkimuksen tekijä Bin Qun kemiantekniikan alalle kuuluva väitöskirja tarkistetaan Mikkelin yliopistokeskuksessa perjantaina 11. elokuuta

Jokiin pääsee kemiallisia aineita, kuten liuennutta hiiltä ja typpeä.

Tiibetin ylängön joissa liuenneen typen pitoisuudet ovat samalla tasolla kuin maailmassa keskimäärin, mutta liuenneen epäorgaanisen hiilen — esimerkiksi karbonaattien, bikarbonaattien ja hiilidioksidin — pitoisuudet olivat huomattavasti korkeampia kuin suurimmassa osassa muita jokia.

Tulokset viittaavat siihen, että Tiibetin ylängön joista vapautuu kasvihuonekaasuja ilmakehään.

Tutkimuksessa selvisi myös, että Tiibetin ylängön jokiin liuennut hiili on radiohiili-iältään keskimäärin suhteellisen vanhaa. Tavallisesti jokiin liuennut hiili on nuorta ja uutta.

Korkea radiohiili-ikä viittaa siihen, että ylängön ikirouta-alueille varastoitunut ikivanha hiili kulkeutuu jokiin ikiroudan sulaessa ja hävitessä.

Tulokset viittaavat siihen, että Tiibetin ylängön joista vapautuu tulevaisuudessa yhä enemmän liuennutta hiiltä, typpeä ja kasvihuonekaasuja. Se puolestaan kiihdyttää todennäköisesti ilmastonmuutosta tällä ekologisesti haavoittuvalla alueella.

Piia Kaskinen