Haminan jätehuollon siirtyminen Kymenlaakson Jäte Oy:lle viivästynyt

7.8.2017 18:09
Kuva: Raimo eerola
Haminan pienjäteasema ei vielä ole päätöksestä tehdyn oikaisuvaatimuksen takia siirtynyt Kymenlaakson Jäte Oy:lle, vaan kaupunki hoitaa sitä edelleen.
Haminan pienjäteasema ei vielä ole päätöksestä tehdyn oikaisuvaatimuksen takia siirtynyt Kymenlaakson Jäte Oy:lle, vaan kaupunki hoitaa sitä edelleen.

Kymenlaakson Jäte Oy ei ole vielä ottanut Haminan kaupungin jätehuollon hoitamista itselleen. Kaupunki esimerkiksi isännöi edelleen Puuropytyn pienjäteasemaa eikä kaupungissa myöskään peritä vielä ekomaksua. Haminan kaupunginhallitus päätti kesäkuun alussa jätehuollon siirtämisestä Kymenlaakson Jäte Oy:lle ja ottaa käyttöön yhtiön keräämän ekomaksun. Haminan kaupunkikehityslautakunta oli aikaisemmin torjunut jätehuollon muutokset, mutta Haminan kaupunginjohtaja Hannu Muhonen päätti alistaa asian kaupunginhallituksen päätettäväksi.

Haminan kaupungininsinööri Matti Ruotin mukaan asiassa on tehty oikaisuvaatimus, joka koskee pienjäteaseman siirtämistä pois kaupungin omistuksesta ja hoidosta.

Haminan kaupunginhallitus on pitänyt kesätaukoa ja kokoontuu seuraavan kerran ensi maanantaina, jolloin se ottaa kantaa oikaisuvaatimukseen. Kaupunginhallituksen hylätessä oikaisuvaatimuksen, on asia mahdollista viedä hallinto-oikeuteen.

Jos valitusprosessi jatkuu, voivat muutokset lykkääntyä ensi vuoden puolelle.

Jätehuollon siirtämistä Kymenlaakson Jäte Oy:lle on perusteltu muun muassa kaupungin resurssipulalla ja sillä, että Haminan kaupunki on jäteyhtiön osakas omistaen siitä 10,82 prosenttia.

Antti-Jussi Larvio