Maahanmuuttajataustaiset miehet hakevat Kotkassa kurssilta oppia suomalaisesta kulttuurista – Katso kurssilaisten video

18.5.2017 17:30

Kotkassa päättyy tällä viikolla Tulevaan-niminen kurssi, jolla maahanmuuttajataustaiset miehet ovat opiskelleet suomalaista kulttuuria ja tapoja.

Kurssilla opiskelevat miehet ja Kotkan Ohjaamo ovat toteuttaneet yhteistyössä videon, jolla kurssilaiset pääsevät ääneen. Video osallistuu Monihelin hallinnoimaan Katto-hankkeen videokampanjaan, jonka tavoitteena on tukea maahanmuuttajien kotoutumista ympäri Suomen.

Sotek-säätiön järjestämä kurssi on järjestyksessään jo neljäs. Kurssin kymmenen osallistujaa ovat kotoisin Irakista, Afganistanista ja Gambiasta. Iältään he ovat 19-28 -vuotiaita.

Kurssilaiset kertovat oppineensa suomen kieltä, tapoja ja kulttuuria. He pitävät Kotkaa kauniina paikkana ja Suomea rauhallisena maana. Kotkan hyviin puoliin kuuluu miesten mielestä myös se, että paikkakunta on lähellä Helsinkiä. Kurssilaisilla on mielenkiintoa opiskella Suomessa ammattiin ja työllistyä. He ovat kiinnostuneita muun muassa poliisin, ensihoitajan, automekaanikon, sähkömiehen, arkkitehdin ja rakennusinsinöörin ammateista. 

Tulevaan! on Sosiaali-ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen rahoittama hanke, joka alkoi vuonna 2015 ja päättyy tänä vuonna.Osallistujien toimintakykyä ja suomen kielen taitoa vahvistetaan ja lisäksi käydään läpi arjen osa-alueita, kuten taloutta ja rahaa, koulutusta ja työtä, kotia ja kodinhoitoa, vapaa-aikaa ja sosiaalisia suhteita, terveyttä ja liikuntaa sekä itsetuntoa.

Marjo Latvanen