Sunilan tehtaalla järjestetään torstaina suuronnettomuusharjoitus — yleinen vaaramerkki soi aamulla kello 9—10

17.5.2017 18:12
Kuva: Kimmo Seppälä

Stora Enso Sunilan tehdas järjestää torstaina yhdessä Kymenlaakson pelastuslaitoksen kanssa suuronnettomuusharjoituksen. Harjoituksen tavoitteena on testata sisäisen ja ulkoisen pelastussuunnitelman toimivuutta.

Onnettomuustilanteen lähtökohtana on tehdasalueella tapahtuva onnettomuus ja sitä seuraava klooridioksidin vuototilanne. Tehdasalueella ja sen läheisyydessä soitetaan yleistä vaaramerkkiä harjoituksen alkuvaiheessa kello 9—10.

Harjoituksessa harjoitellaan pelastustoiminnan johtamista, kemikaalisukellusta, henkilöpelastamista, sekä testataan tehtaan omaa toimintavalmiutta, viranomaisten välistä yhteistyötä sekä yleisen vaaramerkin kuuluvuutta tehdasalueella ja sen läheisyydessä. Lisäksi harjoituksessa testataan miehittämättömien ilma-alusten käytettävyyttä johtamisen tukena onnettomuustilanteissa.

Harjoitus ei edellytä harjoitukseen kuulumattomilta ihmisiltä mitään toimenpiteitä.