Sulkutien rivitalojen kohtalosta suurin erimielisyys Virolahden uudessa valtuustossa

16.5.2017 9:10
Kuva: Aino mehtälä
Sulkutien rivitalojen kohtalon voi odottaa aiheuttavan eniten erimielisyyttä Virolahden uudessa valtuustossa.
Sulkutien rivitalojen kohtalon voi odottaa aiheuttavan eniten erimielisyyttä Virolahden uudessa valtuustossa.

Virolahden valtuuston paikkamäärä on 21. Kymen Sanomien vaalikoneeseen vastasi 16 mukaan valittua henkilöä.

Vaalikonevastausten perusteella uudessa valttuustossa eniten erimielisyyttä aiheuttaa Sulkutien rivitalojen kohtalo. Kun väitteenä on, että kunnan tulisi ostaa talot Viaforilta, riittää ääniä tasaisesti kaikille vastausvaihtoehdoille.

Sen sijaan valtuustossa ollaan yksimielisimpiä siitä, että kunnan palvelut pitää turvata veronkiristystenkin uhalla. Kaikki vastanneet olivat joko täysin tai jokseenkin samaa mieltä.

Kaikki vastanneet haluavat myös tarjota kouluissa kotimaista ja paikallista ruokaa kustannuksista huolimatta. Myös lukio halutaan säilyttää, soraääniä ei vastausten joukosta löytynyt.

Enemmistö vastanneista kiittelee Vaalimaan kaupallisia satsauksia. Neljä valtuutetuista on kuitenkin täysin tai jokseenkin eri mieltä. Pakolaiskysymys herättää jo enemmän hajontaa. Seitsemän vastanneista ei halua tarjota kuntapaikkoja, kahdeksan on jokseenkin samaa mieltä siitä, että apua tulisi antaa. Yksi valtuutetuista ohitti kysymyksen.