Yt-neuvottelut alkoivat Harjun oppimiskeskuksessa

18.4.2017 19:38

Virolahdella sijaitsevassa Harjun oppimiskeskuksessa alkoivat yt-neuvottelut tiistaina. Niiden taustalla ovat merkittävimpinä syinä ammatillisen koulutuksen isot valtakunnalliset rahoitusleikkaukset.

Rehtori ja toimitusjohtaja Mika Palosaran mukaan Harjussa rakenteellinen kustannusleikkaustarve hipoo vuositasolla puolta miljoonaa euroa. Harkittaviin toimenpiteisiin sisältyy muun muassa opetustuntien leikkauksia, toimintojen ulkoistamisia, toimintaympäristön kehittämistä, työn uudelleenorganisointeja ja sidosryhmäkumppanien yhteistyön kehittämistä.

Myös henkilöstöön saattaa kohdistua irtisanomisia, lomautuksia tai osa-aikaistamisia. Irtisanomisia voisi olla Palosaran mukaan maksimissaan yhdeksän tai osa-aikaistamisia 14. Harjussa on henkilöstön määrä kaikkiaan 42.

— Ratkaisuja haetaan yhdessä ja neuvottelut päätetään toukokuun loppuun mennessä, sanoo Palosaari.

Harjussa muutostarpeisiin aiotaan vastata toimintaa kehittämällä. Rakenteellisilla ja toiminnallisilla muutoksilla haetaan pysyviä kustannussäästöjä. Samalla halutaan kehittää oppilaitoksen vetovoimaisuutta ja ajantasaisuutta. Uusia haasteita koulutuksen järjestäjille asettaa ensi vuoden alussa voimaan tuleva ammatillisen koulutuksen uudistus.

Veikko Mäenpää