Hamina ryhtyy maksamaan kiinteistöjen liittymäsaneerauksia

17.4.2017 18:15

Haminan kaupunki ryhtyy maksamaan vesi- ja viemärirunkojohdoista kiinteistöille menevien putkiosuuksien saneerauskustannukset. Kaupungin liikelaitos Haminan Vesi on tähän saakka automaattisesti saneerannut katualueella olevien tonttijohtojen osuudet runkojohtojen saneerauksen yhteydessä. Kiinteistönomistajilta on jälkikäteen laskutettu tonttijohto-osuuden saneeraamisesta palvelumaksuhinnaston mukaisesti. Maksu on omakotitaloa kohden ollut yleensä noin 1 250 euroa. Tonttijohto-osuus ulottuu runkojohdosta tontin rajalle tai maksimissaan kaksi metriä katualueen rajasta tonttia kohti.

Nykyinen käytäntö ei Haminan Veden toimitusjohtaja Petteri Kotosen mukaan uusien sopimusehtojen perusteella enää ole mahdollinen ilman kiinteistön omistajan tekemää uusimistilausta.

Haminan Vesi ja kaupunki ovat sopineet, että jatkossa runkojohdosta kiinteistölle menevä putkiosuus kuuluu vesilaitokselle. Kaupunki maksaa kyseisen tonttijohdon saneerauskustannukset kiinteistönomistajan sijaan.

Kaupunki hyötyy Kotosen mukaan uudesta käytännöstä muun muassa siten, että runkojohdon uusimista varten avattua katua ei myöhemmin tarvitse uudestaan kaivaa auki, kun kiinteistön liittymäputki joudutaan saneeraamaan.

Kotosen mukaan vaihtoehtona kaupungin osallistumiselle kustannuksiin olisi ollut, että asiakkailta olisi peritty erilliset saneerausmaksut täysimääräisinä.

ANTTI-JUSSI LARVIO