Haminassa halutaan pienten yhdistysten olevan mukana kuntouttavassa työtoiminnassa

16.3.2017 7:20

Haminan kaupunki haluaa tarjota mahdollisuuden myös pienille yhdistyksille kilpailla kuntouttavan työtoiminnan palvelujen tarjoamisesta. Haminan sosiaalilautakunta päätti keskiviikkona käynnistää kuntouttavan työtoiminnan kilpailutuksen siltä pohjalta, että pienet palvelutuottajat voivat jatkossakin olla mukana kyseisen kuntouttavan toiminnan järjestämisessä.

Kaupunki järjestää kuntouttavaa työtoimintaa osin itse, mutta suurimman osan se kuitenkin ostaa eri palvelutuottajilta. Merkittävimmät kaupungin kumppanit ovat Sotek-säätiö ja Ravimäkiyhdistys, jotka tuottavat palvelua pääasiassa pajatoimintana.

Pajatoiminnan käyttöasteen on kuitenkin todettu vähentyneen, joten myös muunlaisen kuntouttavan toiminnan tarjonnan tarve on lisääntynyt. Kuntouttavaa toimintaa tuottavat jo nyt useat pienet yhdistykset, kuten Haminan Sininauha, Etelä-Kymen Työttömät, Rodnik Haminan Seudun VIP-nuoret ja Erilainen Apaja.

Kuntouttavan työtoiminnan hankintakustannukset kaupungille ovat vuositasolla noin 300 000 euroa. Kyseessä on sosiaalihuoltolain mukainen palvelu. Toiminnan tavoitteena on parantaa työttömän toimintakykyä, jotta hän voisi työllistyä, hakeutua koulutukseen tai osallistua TE-hallinnon tarjoamiin työllistymistä edistäviin palveluihin.

Antti-Jussi Larvio