Mielenterveys- ja päihdeongelmaisten omaisille ja läheisille viritellään toimintaa

15.3.2017 6:40
Kuva: Kimmo Seppälä
Mielenterveysongelmat heijastuvat myös sairastuneen läheisiin ja omaisiin.
Mielenterveysongelmat heijastuvat myös sairastuneen läheisiin ja omaisiin.

Psyykkinen sairastuminen on paitsi yksilön, myös hänen omaistensa ja läheistensä kriisi. Kakspyn projektijohtajan Minna Kurttilan mukaan omaiset voivat kokea häpeää, syyllisyyttä, ahdistusta ja vihaa. Mitä syvempi ongelma, sitä suurempi riski myös läheisellä on uupua ja masentua.

— Mielenterveys- ja päihdeongelmaisten läheisten huomioiminen on yhä tärkeämpää myös siksi, että on siirrytty laitospalveluista avo- ja peruspalveluihin.

Kotkassa ja Haminassa ei juuri nyt ole mielenterveys- ja päihdepotilaiden omaisjärjestöä, mutta sen toiminta yritetään käynnistää uudestaan.

— Haluamme juurruttaa omaistyön virallisen palvelujärjestelmän rinnalle. Omaisten ohella myös muut läheiset ja ystävät voivat lähteä toimintaan mukaan, sanoo Kurttila.

Riina Lehtoranta