Ensi- ja turvakotiyhdistyksen tunnustus Carean lastenpsykiatrialle

15.3.2017 18:44
Kuva: Raimo Eerola
Esikko-tunnustus myönnettiin nyt 14. kerran.
Esikko-tunnustus myönnettiin nyt 14. kerran.

Carean lastenpsykiatrian yksikölle on myönnetty Kymenlaakson Ensi- ja turvakotiyhdistyksen vuoden 2017 Esikko-tunnustus.

Tunnustuksen perusteluissa yksikköä kiitetään perheiden arvostamisesta ja lapsen edun huomioimisesta.

— Työntekijöistä välittyy aito kiinnostus perheiden moninaisia tilanteita kohtaan ja pyrkimys avoimeen yhteistyöhön. Työntekijöillä on taito ottaa vaikeitakin asioita rohkeasti puheeksi, nähdä koko perheen tilanne sekä tuoda esille lapsen näkökulma. Asiakkaan verkoston tärkeys tiedostetaan ja huomioidaan työskentelyssä. 

Esikko myönnetään vuosittain yhteistyötaholle tai työntekijälle, jonka työskentelyssä lapsiperheiden kanssa korostuvat aito välittäminen ja läsnäolo, tasapuolisuus ja kunnioittava suhtautuminen, lapsen edun huomioiminen, avoimuus ja luotettavuus sekä toivoa antava ja kannustava työskentelyote. Tunnustus on myönnetty vuodesta 2004.

Carean lastenpsykiatrian yksikkö toimii Kotkassa ja Kouvolassa.

Kimmo Puhakka