Merimetsot syövät lähinnä pikkukaloja

14.3.2017 6:45
Kuva: Kimmo Seppälä
Merimetsojen ruokaa ovat muun muassa pienet ahvenet. Tutkimuksen mukaan merimetsojen vaikutus kalastukseen on vähäinen.
Merimetsojen ruokaa ovat muun muassa pienet ahvenet. Tutkimuksen mukaan merimetsojen vaikutus kalastukseen on vähäinen.

Ahven- ja kuhasaaliit eivät ole pienentyneet alueilla, joilla on paljon merimetsoja, selviää Suomen ympäristökeskuksen, Luonnonvarakeskuksen ja Helsingin yliopiston tutkimuksesta.

Yhteishankkeen tutkimusalue kattoi koko Suomen rannikkoalueen aina itäiseltä Suomenlahdelta Perämerelle. Tarkastelu pohjautui ammattikalastajien ahvenen ja kuhan verkkoyksikkösaaliisiin vuosina 2005-2014.

Tutkimusjakson aikana merimetsokanta on kokonaisuudessaan moninkertaistunut Suomessa, mutta samanaikaisesti myös kalastajien yksikkösaaliit ovat kasvaneet. Yksikkösaaliilla tarkoitetaan vuorokaudessa verkolla saatua saalista ja se kuvaa kalakannan tiheyttä.

Tutkijoiden mukaan tulokset viittaavat siihen, että merimetsolla ei ole laaja-alaista vaikutusta kuhan ja ahvenen runsauteen Suomen rannikolla. Vaikka merimetsot syövät rannikkoalueella huomattavia määriä kalaa, niin niiden saaliiksi päätyvät keskimäärin pienikokoisemmat kalat kuin kalastajien pyydyksiin.

Esimerkiksi ahvennaaraat kasvavat kalastajien suosimaan kokoon, mutta koiraat jäävät pienemmiksi. Merimetso puolestaan saalistaa sekä pienikokoisia koiraita että naaraita. Sille tärkeää ravintoa ovat myös ahvenen ja kuhan kanssa kilpailevat lajit kuten monet särkikalat.

Pieniä kaloja on rannikkovesissä runsaasti ja niiden kuolevuus luonnossa on suurta muun muassa petokalojen saalistuksen takia. Iso osa merimetson syömistä kaloista olisi siis kuollut joka tapauksessa ennen kuin ne ehtivät kasvaa kalastettavaan kokoon.

Antti-Jussi Larvio