Maaseutuvirasto: Viljelijä —  ilmoita sikojesi, kanojesi ja hevostesi määrä

11.1.2017 19:26
Kuva: mIKA sTRANDÉN

Viljelijät voivat nyt ilmoittaa vuonna 2016 hallinnassaan olleiden eläinten määrät Vipu-palvelussa. Eläinmääräilmoitus koskee siipikarjan, hevosten ja ponien määriä sekä eläinten hyvinvointikorvaukseen sitoutuneiden maatilojen osalta myös sikojen määriä. Ilmoitus on tehtävä viimeistään 15. helmikuuta.

Maatilan on tehtävä ilmoitus, jos se haluaa käyttää eläinmääriä luonnonhaittakorvauksen kotieläinkorotuksen, sika- ja siipikarjatalouden tuen tai luonnonmukaisen tuotannon kotieläinkorotuksen eläintiheyslaskennassa. Jos tilan eläintiheys täyttyy nautojen, lampaiden, vuohien ja sikojen määrillä, eläinmääräilmoitusta ei tarvitse tehdä, koska hallinto saa tiedot eläimistä suoraan eläinrekistereistä.

Ilmoitus koskee myös yhteisöä tai yhteisössä määräysvaltaa käyttävää osallista, jos yhteisö haluaa käyttää eläintiheyslaskennassaan osallisen eläinmääriä tai päinvastoin. Yhteisön tai osallisen on ilmoitettava ne eläinrekisterit, joista saatavia tietoja haluaa käyttää eläinmäärälaskennassaan.

Maaseutuvirasto suosittelee eläinmääräilmoituksen tekemistä viljelijöiden verkkoasiointipalvelu Vipussa.

Lomakkeet ovat saatavilla osoitteesta www.suomi.fi.

Lisätietoja tuenhakijalle löytyy Maaseutuviraston sivuilta.

Johanna Vehkaluoto