Etelä-Suomen Osaava-hankkeet saivat 1,1 miljoonaa euroa avustusta — Kymenlaaksosta avustusta sai kaksi tahoa

2.3.2016 16:33

Etelä-Suomen aluehallintovirasto myönsi Osaava-ohjelman mukaisiin opetushenkilöstön täydennyskoulutushankkeisiin 1 100 000 euroa. 23 hanketta sai harkinnanvaraista valtionavustusta.

Valtionavustukset myönnettiin kunnille, koulutuskuntayhtymille ja yksityisille oppilaitoksille, jotka edustavat yleissivistävää tai ammatillista koulutusta, ammatillista aikuiskoulutusta tai vapaata sivistystyötä. Kymenlaaksosta avustusta saivat Kouvolan kaupunki / Kouvolan kansalaisopisto Osaavat eteenpäin -hankkeelleen (20 000) ja Kotka-Hamina seudun kouluutuskuntayhtymä Osaaja luo uutta -hankkeelleen.

Osaava-ohjelman (2010—2016) mukaista valtionavustusta myönnettiin nyt viimeisen kerran.

Anniina Meuronen