Haminan linja-autoaseman kaupasta väännetään yhä

26.2.2016 19:10
Kuva: Raimo Eerola

Haminan linja-autoaseman viime vuoden keväällä tehty kauppa aiheuttaa edelleen kirjeenvaihtoa Itä-Suomen hallinto-oikeuden ja asiaosaisten välillä. Haminan kaupungin päätöksestä myydä linja-autoasema 48 000 eurolla ja vuokrata sen tontti Hannu Pekkarisen yhtiölle valittaneet ovat toimittaneet oikeudelle vastineensa kaupungin valituksesta antamaan lausuntoon.

Vastineessa todetaan muun muassa linja-autoaseman 60 000 euroon päätyneen hinta-arvioinnin tapahtuneen virheelliseltä pohjalta. Vastineessa painotetaan sitä, että kiinteistönvälittäjän hinta-arvio perustui kiinteistön toimimiseen jatkossakin linja-autoasemana. Tosiasiallisesti asemaa käytetään pääsääntöisesti muuhun kuin linja-autoasematoimintaan, jolloin kiinteistönvälittäjän arviointikriteerit eivät ole vastineen mukaan perustuneet faktoihin. Hinta-arvio ja varsinkin kauppahinta ovat vastineen mukaan siten liian alhaisia.

Valittajien vastineessa todetaan myös, että kiinteistönvälittäjän arvio oli suullinen, joka ei siten täytä EU:n komission määrittämiä luotettavan arvioinnin kriteerejä. Arvioinnista ei myöskään kerrottu kaupunginhallitukselle, kun kaupasta päätettiin.

Arvioinnin kirjalliset perustelut saatiin vastineen mukaan sähköpostitse vasta silloin, kun kaupunki laati vastausta kaupasta tehtyyn valitukseen.

Vastineessa todetaan lisäksi, että kaupunginhallituksen puheenjohtajana kaupantekohetkellä toiminut Tapio Lepistö (kok.) oli informoinut kaupunginhallitusta saamastaan korkeammasta tarjouksesta, jota ei kuitenkaan hallituskäsittelyssä otettu huomioon.

Haminan kaupunginhallitus merkitsee linja-autoasemaa koskevan vastineen maanantaina tiedokseen.

Antti-Jussi Larvio