Oikeuden päätös poisti tuulivoimalakaavoitustarpeen Virolahdella

24.2.2016 19:00 | Päivitetty: 24.2.2016 19:53
Kuva: Kimmo Seppälä

Tuulivoimaloiden rakentamiseen ei enää varauduta Virolahdella. Kaavoituskatsauksen mukaan syynä on se, että Korkein hallinto-oikeus hylkäsi helmikuun alussa suuren osan Kymenlaakson energiamaakuntakaavassa olleista tuulivoimala-alueiden varauksista ja hylättyjen joukossa olivat myös Virolahden Harvajanniemen ja Vaahterikon alueet.

Miehikkälän kaavoituskatsauksessa tuulivoimalat sen sijaan ovat vielä mukana. Tuulivoimaloiden rakentamista selvitetään jatkossa erillisillä tuulivoimaloihin keskittyvillä teemakaavoilla. Tutkittavia alueita Miehikkälässä ovat Vallanjärven luoteispuolella oleva Kirjokankaan alue ja Muurikkalan alue.

Miehikkälässä varaudutaan siihen, että tuulivoima-alueiden kiinnostus saattaa kunnassa kasvaa, koska oikeus poisti osan muiden kuntien alueilla sijainneista tuulivoima-aluevarauksista.Yleiskaavoituksen tuulivoimaloita varten käynnistävät operaattorit omalla kustannuksellaan, mikäli näkevät voimaloiden rakentamisen tarpeelliseksi.

ANTTI-JUSSI LARVIO