Toimeentulotuen hakeminen yksinkertaistuu

4.2.2016 22:35
Kuva: Pekka Kimpanpää

Perustoimeentulotuen myöntäminen ja maksaminen siirtyvät kunnilta Kelan tehtäviksi vuoden 2017 alusta alkaen. Tämän jälkeen toimeentulotukea haetaan pääasiassa Kelasta.

Asiakkaalle siirto merkitsee yhden luukun periaatetta. Toimeentulotuen hakemukset toimitetaan Kelaan, minkä jälkeen Kela ratkaisee oikeuden perustoimeentulotukeen ja toimittaa täydentävää ja ehkäisevää tukea koskevat hakemukset kuntaan.

Toimeentulotuen asiakkaista yli 90 prosenttia saa jotain Kelan etuutta, joten asioiminen Kelan kanssa on heille tuttua. Myös Kela tuntee asiakkaat elämäntilanteineen jo entuudestaan.

— Asioiden sujuvan etenemisen ja etenkin tiedonkulun eteen on tehty järjestelmällistä yhteistyötä kuntien kanssa, kertoo Toimeentulotuki 2017 -hankepäällikkö Heli Kauhanen Kelasta.

Muutos pyrkii turvaamaan sen, että perustoimeentulotukea hakevat asiakkaat ovat keskenään mahdollisimman yhdenvertaisessa asemassa asuinpaikastaan riippumatta. Toimeentulotukiasiakkaille avataan lisäksi oma puhelinpalvelunumero.

Perustoimeentulotuen siirrolla Kelaan tavoitellaan säästöjä toimintakuluissa.

Toimeentulotukilain muutoksen valmistelussa arvioitiin, että toimeentulotukityössä olevien henkilöiden palkkauskustannukset ovat vuositasolla olleet noin 107 miljoonaa euroa. Säästöä henkilöstö-, hallinto- ja maksuliikennekustannuksista arvioidaan syntyvän kunnille yhteensä noin 69 miljoonaa euroa vuodessa. Kelan toimintakuluiksi arvioidaan noin 37 miljoonaa euroa.

Toimeentulotuen ratkaisuja tullaan tekemään Kelan jokaisessa viidessä vakuutuspiirissä.

Osa työstä hoidetaan Kelan nykyisen henkilöstön voimin, mutta lisävahvistusta tarvitaan muun muassa kuntien osaajien joukoista. Nämä rekrytoinnit käynnistyvät huhtikuussa. Kaiken kaikkiaan Kelassa on arvioitu, että toimeentulotukitehtäviin tarvitaan 650 henkilöä.

Kanerva Jalarvo