Kymenlaakson teollisuuden ja rakentamisen suhdanteet hyvät, palvelualoilla synkemmät näkymät

3.2.2016 12:25
Kuva: Raimo Eerola
Kymenlaakson teollisuudessa ja rakentamisessa suhdanteet ovat tavanomaista paremmat.
Kymenlaakson teollisuudessa ja rakentamisessa suhdanteet ovat tavanomaista paremmat.

Kymenlaakson teollisuuden ja rakentamisen yritysten suhdannetilanne oli tammikuussa tavanomaista parempi. Myös näkymät lähikuukausille olivat varovaisen myönteiset. Sen sijaan palvelualoilla tilanne ja näkymät eivät ole yhtä hyvät.

Suhdannetilanteita vertaillaan saldoluvuilla, jotka kuvaavat yritysjohtajien myönteisten ja kielteisten vastausten erotusta. Teollisuuden ja rakentamisen luku oli +19, palvelualojen -13.

Teollisuuden ja rakentamisen tuotantomäärät kasvoivat lievästi vuoden 2015 lopussa. Tuotannon arvioidaan lisääntyvän jonkin verran myös tämän vuoden alkukuukausina.

Henkilökunnan määrä supistui vuoden 2015 viimeisellä neljänneksellä. Nyt vuoden alussa henkilöstön ennakoidaan pysyvän likimain ennallaan.

Palvelualalla myynti lisääntyi viime vuoden viimeisellä neljänneksellä. Tämän vuoden alussa myynnin arvellaan supistuvan.

Palvelualalle palkattiin kuitenkin viime syksyn ja talven aikana lisää työvoimaa. Henkilöstömäärän arvellaan lisääntyvän myös lähikuukausina.

Riina Holtari