Summan paperitehtaan entisissä jätevesipuhdistamon altaissa alkaa kalankasvatus

23.1.2016 7:11
Kuva: Heli Rautanen
Summassa ryhdytään tuottamaan kirjolohia kalatiskeille entisissä paperitehtaan altaissa.
Summassa ryhdytään tuottamaan kirjolohia kalatiskeille entisissä paperitehtaan altaissa.

Kirjolohien kasvatus Summan paperitehtaan entisissä jätevesialtaissa voi alkaa. Etelä-Suomen aluehallintovirasto on myöntänyt suljetun kierron periaatteella toimivalle laitokselle ympäristö ja vesitalousluvat.

Laitoshankkeen takana olevan Sybimar Oy:n toimitusjohtaja Rami Salmisen mukaan kalankasvattamoa varten perustetaan sijoittajien kanssa erillinen yhtiö. Varsinaiset rakennustyöt Summassa alkavat keväällä roudan sulettua.

Kalankasvatuslaitos toimii ravinteiden, veden ja hiilidioksidin suljettuna kiertona. Suljetussa kierrossa ympäristövaikutukset saadaan minimoitua. Lupaehtojen mukaan laitoksen fosforipäästö mereen saa olla enintään 160 kiloa vuodessa ja typpipäästö 3 300 kiloa vuodessa. Lupa mahdollistaa noin 200 000 kilon vuotuisen tuotannon. Kalankasvatuslaitoksen kokonaisinvestoinnin suuruus on Salmisen mukaan noin 2-3 miljoonaa euroa.

ANTTI-JUSSI LARVIO