E18 Kotkan erillishankkeen melusuojauksen rakennus on jo voiton puolella

5.8.2015 6:22
Kuva: Kimmo Seppälä
Ajoneuvonosturin kuljettaja Vesa Arposalo katselee betonielementin sijoituspaikkaa Kotkan Karhulassa. Melukaiteen rakennus etenee.
Ajoneuvonosturin kuljettaja Vesa Arposalo katselee betonielementin sijoituspaikkaa Kotkan Karhulassa. Melukaiteen rakennus etenee.

E18 Kotkan erillishankkeeseen kuuluu muiden töiden ohella myös paljon melusuojauksen rakentamista ja uusimista Kyminlinnan eritasoliittymän ja Rantahaan välillä. Melusuojaukset ovat projektipäällikkö Harri Liikasen mukaan jo pitkälti tehtynä, mutta vielä joitakin osioita on työn alla.

Sopiva meluesteen tyyppi valitaan tarpeen mukaan. Meluesteitä on kolmenlaisia: meluvalleja, meluaitoja ja melukaiteita. Valinnassa otetaan huomioon tehdyt melulaskelmat ja meluesteen rakentamiseen käytettävissä oleva tila.

— Myös kokonaistaloudellisuutta pitää miettiä, kertoo Liikanen.

Lue lisää aiheesta tämän päivän Kymen Sanomista tai digilehdestä.

Krista Kierikka