Yrittäjät voisivat hoitaa Haminan pienjäteaseman

11.8.2017 4:00

Haminan kaupunkikehityslautakunta teki viime valtuustokauden viimeisessä kokouksessaan toukokuussa päätöksen olla siirtämättä pienjäteasemaa Kymenlaakson Jäte Oy:lle.

Jätehuoltoa tulee kehittää muistaen, että kohtuulliset jätteiden keräysmaksut takaavat jätteiden viennin oikeisiin paikkoihin eikä niiden joutumista teiden varsille tai metsiköihin.

Lautakunnan päätöksen jälkeen yrittäjät osoittivat kiinnostusta ottaa pienjäteasema hoitoonsa. Minusta tämä ajatus on kannatettava, mikäli kaupunki ei sitä itse pysty hoitamaan. Sopimuspohjainen jätteenkuljetus omien yrittäjiemme ylläpitämänä on toiminut hyvin jo vuosia täällä Haminassa.

Kaupunkikehityslautakunnan päätöksellä myös ekomaksun tulo hylättiin. Ekomaksu on lisävero, jolla katetaan lakisääteiset, kiinteistön jätteenkuljetuksen lisäksi järjestettävät jätehuollon peruspalvelut. Ekomaksua joudut maksamaan jokaisesta kiinteistöstä, vapaa-ajan asunnosta ym., vaikka et niitä käyttäisikään. Jätteiden keruupisteitä on myös harvennettu kustannusten madaltamiseksi, ja niinpä esimerkiksi kesämökkiläiset useasti kuljettavat ne jätteet, joita eivät pysty mökeillään kompostoimaan ja muuten hävittämään, vakituisen asuntonsa jätteenkeräykseen ja kierrätyspisteisiin. Ja homma hoituu….

Jäteastioiden tyhjennyshintoihin on sisällytetty perusmaksua, joka ajaa samaa asiaa ja kohdistuu kaikkiin jätteentuottajiin syntyvän jätemäärän mukaisesti. Tyhjästä ei tarvitse maksaa!

Haminassa ei ekomaksua tarvitse ottaa käyttöön, vaikka monissa naapurikunnissa siihen on menty.

Muutaman vuoden sisällä kaupungissamme on päästy jo melko lähelle lain edellyttämää tavoitetta saada jätteistä syntyneet kulut peitetyksi jätteistä saatavilla tuloilla. Jätehuoltoa tulee kehittää muistaen, että kohtuulliset jätteiden keräysmaksut takaavat jätteiden viennin oikeisiin paikkoihin eikä niiden joutumista teiden varsille tai metsiköihin.

Haminan noin 10 prosentin osuudella Kymenlaakson Jäte Oy:ssä ei pystytä takaamaan haminalaisten näkemyksiä jäteasioissa. Mikäli kaikki alueen jätetoiminnot ovat yhden toimijan alla, ei ole kilpailua, ja yleensä se näkyy hinnoittelussakin.

Olin erittäin hämmästynyt ja tyrmistynyt kaupunginhallituksen päätökseen ottaa asia omiin käsiinsä ja kumota kaupunkikehityslautakunnan päätös.

Kaupunginhallituksen päätöksestä tehty oikaisuvaatimus on tulevana maanantaina kaupunginhallituksessa. Toivottavasti uudella kaupunginhallituksella on rohkeutta hyväksyä oikaisuvaatimus. Ei ekomaksua ja voisimme antaa mahdollisuuden omille yrittäjillemme hoitaa pienjäteasemaa. Myöhemminkin voimme pienjäteaseman hoidon antaa Kymenlaakson Jäte Oy:lle, mikäli parempia asukasystävällisempiä ratkaisuja ei löydy.

Jaana Suikkanen. kaupunginvaltuutettu (kok.), ”edesmenneen” kaupunkikehityslautakunnan puheenjohtaja, Hamina