Pyhtään valtuustossa voi tulla jääviysongelmia

21.4.2017 4:00

Pyhtää-lehti uutisoi (19.4.) vaalien jälkeistä aikaa pohtien esteellisyyttä ja valtuuston hyväntahtoisuutta. Jää nähtäväksi, millaista tulevalla kaudella on, mutta toivomme jälleen hyvää yhteistyötä. Varmaa on, että kunnanjohtajan puolison mukaan tulo nostaa esiin jääviysongelmia.

Valtuutettua koskee hallintolaki. Hallintolaissa on mainittu esteellisyysperusteet, 28 § säädetään esteellisyydestä näin: ”jos luottamus (luottamushenkilöön) häneen puolueettomuuteensa muusta erityisestä syystä vaarantuu, on hän asiassa esteellinen”. Kuntalaki 97 § toteaa selkeästi esteellisyyden asioissa, jotka koskevat häntä tai hallintolain tarkoittamaa läheistä. Jos valtuutettu menettelee virheellisesti toimessaan häneen sovelletaan Rikoslain 39/1889 virkarikoksia koskevia säännöksiä. Tähän luetaan myös velvollisuuksien vastaiset teot.

Asia on kristallin kirkas. Tämä asia pitää miettiä jo paikkajaossa, ei päätettäessä valtuustossa tai hallituksessa. Ongelmia saattaa tulla asioiden esittelyvaiheessa, vaikka asia ei suoraan tuo asianosaisille hyötyä tai haittaa.

Perussuomalaiset tulkitsevat asiaa niin, ilman pahaa tai hyvää tahtoa, asiakeskeisesti, että kaikissa kunnanjohtajaan liittyvissä asioissa, kuten tavoitteiden määrittäminen, kehityskeskustelut, lomien myöntäminen ja vaikkapa tulospalkkion määräytyminen ovat suoraan asioita, joissa esteellisyys on selvä. Tällaisissa tilanteissa pitää jääväämisen kynnyksen olla todella matala, jotta epäselviä tilanteita ei tule. Päätökset olisivat kovin alttiita valitusmenettelylle.

Kunnanjohtajan puoliso ei saa kärsiä perhesiteidensä vuoksi, mutta kun asiat näin on, pitää ne käsitellä ennakoivasti. Valtuustossa asiat sujuvat hienosti, muissa tehtävissä hankaluudet ovat ilmeiset. Kansalaisten luottamus poliitikkoihin on horjunut, tämän kaltaiset asiat huonosti hoidettuna herättävät epäluottamusta. Yhdistelmä ei ole laiton, mutta hankaluudet määrittyvät suoraan tehtävän mukaan. Perussuomalaiset eivät halua puuttua ryhmien sisäisiin henkilökysymyksiin, mutta asiassa on syytä menetellä harkiten.

Raul Lehto, puheenjohtaja Pyhtään perussuomalaiset