Jälkipuhetta kuntavaaleista

21.4.2017 4:00

Vaalit on käyty ja uudet kuntavaltuutetut valittu. Nyt ovat menossa poliittiset neuvottelut ja valtapelit niin poliittisten ryhmien kesken kuin ryhmien sisälläkin. Monet hamuavat näkyvää paikkaa tulokseen ja henkilökohtaiseen äänimäärään verraten, vaikka ei se henkilökohtainen äänimäärä kerro välttämättä yhteistyö- ja päätöksentekokyvystä taikka osaamisesta vaan siitä, että on äänestäjien kannatusta.

Osallistumisaktiivisuus oli taas kohtuuttoman alhainen. Mutta ei ihme, elleivät äänestäjät osaa hahmottaa sitä, mitä kunnassa päätetään. Kun eivät sitä hallitse edes koulutetut ja yhteiskunnallisessa päätöksenteossa olleet ehdokkaatkaan. Tämä tuli ilmi usean ehdokkaan vaaliteemoissa, joissa vedottiin eduskunnan päätettäviin asioihin, vaikka nyt valittiin ehdokkaita kuntapäättäjiksi.

Samoin joiden korkeilla äänimäärillä valittujen kampanjassa oli näkyvästi esillä teemoja, joista ei kunnanvaltuuston mielipidettä edes kysytä, kun niistä päätökset tehdään muualla.

Mutta, nämä valitut tekevät päätöksiä seuraavat neljä vuotta. Ja moni uusi valittu joutuu huomaamaan, että taisi tulla luvattua liikaa. Elämä yleensä opettaa.

Matti Piipari, Kotka