Nuorten kasvua on tuettava

18.3.2017 4:00

Tutkimusten mukaan suomalaiset ovat suhteellisen tyytyväisiä elämäänsä. Samoin valtaosalla nuorista menee hyvin ja elämä tuntuu hyvältä. Näin on myös Kymenlaaksossa.

Annamme nuorillemme heikot eväät ponnistaa elämässään ja rakentaa tulevaa Kymenlaaksoa.

Kuitenkin maantieteelliset erot ovat suuret samoin kuin erot eri väestöryhmien välillä. Kymenlaakson asema muiden maakuntien joukossa on hyvinvoinnin ja erityisesti nuorten hyvinvoinnin osalta heikko. Annamme nuorillemme heikot eväät ponnistaa elämässään ja rakentaa tulevaa Kymenlaaksoa.

Kun tarkastellaan useita nuorten pahoinvointia kuvaavia tekijöitä yhdessä, niin tulos on varsin karu. Itsemurhakuolleisuus, ystävän puute, ahdistuneisuus, koulukiusaaminen, humalajuominen, koulun lopettaminen peruskoulun jälkeen, työttömyys ja toimeentulotuen saaminen ovat monen koululaisen ja nuoren arkea. Kymenlaakson nuoret ovat kaikkein vaikeimmassa asemassa koko Suomessa.

Tilannetta ei paranna se, että lapset kokevat useimmin myös puutteita koulun työilmapiirissä, opettajien kiinnostuksessa ja rohkaisussa. Tähän kun yhdistää vanhemmuuden puutteet, niin ei tarvitse ihmetellä miksi ongelmat kasautu-vat.

Kuten ongelmalistasta näkee, ei niihin löydy ratkaisuja niinkään nykyisistä tai uusista sote-palveluista, vaan juuri niistä arkea tukevista rakenteista, joihin tulevina vuosina tullaan Kymenlaakson kunnissa keskittymään. Perheet ja nuoret tarvitsevat tukea arkeensa niin, että voivat osallistua sellaiseen toimintaan missä saavat onnistumisen kokemuksia ja voivat osallistua yhteiskuntaan kykyjensä mukaan.

Kymenlaakson nuorten ongelmat ovat pahentuneet vääjäämättä muutaman viime vuosikymmenen aikana. Nyt tämä kehitys tulee viheltää poikki. Kaikkien alueen poliitikkojen tulee sitoutua nuorten tilanteen parantamiseen niin, että tilannetta seurataan ja tulevien valtuustokausien aikana huono kehityskulku pysähtyy ja kääntyy parempaan.

Sakari Kainulainen, kunnallisvaali-ehdokas (vihr.sit.), Hamina