Punkkiongelmaan on jo puututtu

17.3.2017 4:00

Markku Merovuo tarttui tärkeään aiheeseen (KySa 15.3. ) kiinnittäessään huomiota virusperäistä puutiaisaivotulehdusta vastaan tarvittavan maksuttoman rokotussuojan tärkeyteen. Koko valtakunnan alueella erityisesti Kotkan saaristo muodostaa yhden vaikeimmista tartunta-alueista.

Ongelmaan on jo puututtu Kotkan saaristotoimikunnan toimesta. Toimikunta huolehtii Kotkan kaupungin ja Pyhtään kunnan saaristoasioista. Saaristotoimikunta lähetti viime vuoden joulukuussa Kotkan kaupunginhallitukselle ja Pyhtään kunnanhallitukselle esityksen Kotkan – Pyhtään alueen saamiseksi mukaan kansalliseen punkkirokotusohjelmaan, mikä merkitsee samalla suurelta osin rokotusten maksuttomuutta.

Kotkassa asia on ollut esillä sosiaali- ja terveyslautakunnassa 25.1.2017. Asian jatkovalmistelu annettiin tuolloin Carean infektioylilääkärin hoidettavaksi. Saamani tiedon mukaan Pyhtäällä asia käsitellään sosiaali- ja terveyslautakunnassa tässä kuussa.

Raimo Kurki, Kotkan saaristotoimikunta, puheenjohtaja