Elämä ei pääty muistisairauteen

16.3.2017 4:00

Kansainvälisellä Aivoviikolla (13.-19.3.) herätellään kaikkia pitämään huolta aivoistaan ja muististaan sekä muistutetaan, että avaimet aivoterveyteen löytyvät läheltä, jokaisen omasta arjesta. Aivoterveyttä edistävät terveellinen monipuolinen ravitsemus, riittävä liikunta, aivojen aktiivinen käyttäminen, yhdessäolo toisten ihmisten kanssa, sydän terveydestä huolehtiminen sekä riittävä uni ja lepo. Koskaan ei ole liian myöhäistä aloittaa aivoterveyden vaalimista. Aivoterveydestä huolehtiminen edistää myös muistisairaan toimintakykyä ja kotona selviytymistä.

Usein muistisairausdiagnoosi on ihmiselle shokki. On hyvä muistaa, että elämä ei kuitenkaan pääty sairastumiseen vaan se voi olla alku myös hyville asioille. Ei ole yhtä oikeaa tapaa määrittää, millaista on hyvä elämä muistisairaalle ihmiselle vaan sen määrittelee jokainen henkilö itse.

Muistisairautta sairastavan ihmisen ja hänen läheisensä hyvinvoinnin lähtökohta onkin oikeus elää omannäköistä elämää sekä tulla kuulluksi ja saada päättää omista asioistaan. Hyvä kuntoutus, hoiva ja hoito eivät ole vain sairauksien hoitoa, vaan myös elämänlaadun, toimintakyvyn ja osallisuuden tukemista. Muistisairaan ihmisen yksilöllisessä kuntoutuksessa tulisi huomioida toimintakyky, tarpeet, toiveet ja elämäntapa. Omannäköinen, toimelias arki onkin usein parasta kuntoutusta.

Tutkimusten mukaan musiikkiterapia, liikunta, tanssi, kuvataiteiden ja kädentaitojen harjoittaminen, ryhmätoiminta sekä omaisten ja ammattilaisten tukeminen muistisairaan kohtaamisessa auttavat hyvinvoinnin ylläpitämises-sä.

Kymenlaaksossa toimivien muistiyhdistysten kautta saa vertaistukea, pääsee osallistumaan mieltä virkistäviin erilaisiin ryhmätoimintoihin ja saa tukea jatkaa omannäköistä elämää. ”Ihana huomata, että meitä on muitakin” on lausahdus, joka kertoo vertaistuen merkityksestä.

Geronomi AMK Tarja Levonen, Muistisairauksien asiantuntija- ja tukikeskus Kymenlaakson Muistiluotsi