Matkailua markkinoidaan yhdessä

12.3.2017 4:00

Freddy von Wonterghem ehdotti (KySa 2.3.) Kotkan matkailumarkkinoinnin ulkoistamista. Se on itse asiassa jo toteutettu: Kotkan–Haminan seudun matkailumarkkinointia on tehty seudullisena yhteistyönä vuodesta 2012 alkaen. Työtä toteuttaa Kotkan–Haminan seudun kehittämisyhtiö Cursor tiiviissä yhteistyössä seudun kuntien, yritysten ja seudullisten, kansallisten ja kansainvälisten sidosryhmien kanssa.

Matkailun yhteismarkkinointi sai oman toimintonsa Cursorissa 1.1.2014. Se yhdisti Kotkan, Haminan, Pyhtään, Virolahden ja Miehikkälän matkailumarkkinoinnin. Kotkan kaupungin matkailutoimen henkilöstö siirtyi tuolloin osaksi Cursoria.

Yhtenäinen seutumarkkinointi vahvistaa seudun tunnettuutta matkailijoiden, osaajien ja yritysten keskuudessa. Yhteismarkkinoinnin tehtävänä on yhä voimakkaammin nostaa esille seudun vahvuuksia: aitoja ilmiöitä, tarinoita, tekijöitä ja arvoja.

Vuoden 2017 alusta seudun matkailumarkkinointi yhtenäistettiin yhden kattokonseptin alle: Kotkan–Haminan seutu, sloganina Luonnostaan vahva.

Kansainvälistä matkailumarkkinointia teemme vahvassa yhteistyössä Visit Finlandin kanssa. Hyödynnämme markkinoinnissa myös ulkopuolisia asiantuntijoita ja rakennamme jatkuvasti uusia yhteistyökumppanuuksia muun muassa matkanjärjestäjien ja myyntiorganisaatioiden suuntaan.

Viime vuonna seutua matkailukohteena markkinoitiin useissa kansallisissa ja kansainvälisissä markkinointi- ja myyntitapahtumissa. Seutukampanjoita toteutettiin niin verkossa, sosiaalisessa mediassa kuin televisiossakin.

Yhteensä kesän kotimaan matkailumarkkinoinnin kampanjat keräsivät noin 15 miljoonaa kontaktia. Seutusivustot keräsivät vuonna 2016 yli 200 000 yksilöityä kävijää.

Osana seutumarkkinointia rakennettiin seutulaisia yhdistäviä yhteisöjä kuten paikallisista sisällöntuottajista koostuva Kaakon Kajauttajat ja paikallisia asukkaita matkailijoiden auttamiseen osallistanut Anna miä autan -kampanja. Seutumme suuri markkinoinnin voimavara olemme me seudulla asuvat, toimivat ja seutua arvostavat ihmiset. Kerrotaan siis eri paikoissa sanoin, kuvin ja teoin, kuinka upea tämä seutu on!

Viestintäjohtaja Hanna Nieminen ja matkailupäällikkö Sanna Nikki, Cursor Oy