Haminan sote-palvelutasosta pidetään huolta

10.3.2017 4:00

Me allekirjoittaneet olemme osaltamme mukana Kymenlaakson maakuntauudistuksen johtoryhmän valmistelutyössä, missä linjataan sote-palveluiden tasoa järjestämisvastuun siirtyessä kunnilta uudelle perustettavalle maakuntahallinnolle. Tiedotusvälineissä on uutisoitu aiemmin, että sote-työryhmän virkamiesesityksen mukaan Haminasta loppuisi lääkäreiden ilta- ja viikonloppuvastaanotto ja kaikki vuodepaikat keskitettäisiin Kymenlaakson keskussairaalaan. Näinhän asia ei kuitenkaan ole ja siksi onkin syytä oikoa joitakin harhakäsityksiä ja hälventää pelkoa palvelujen tulevaisuudesta.

Valmistelu etenee siihen suuntaan, että Haminaan tulee uudistuksen jälkeenkin jäämään kattavat terveydenhuollon palvelut. Haminan normaalia lääkärivastaanottoa sekä iltaisin ja viikonloppuisin tapahtuvaa kiirevastaanottoa tullaan lisäämään ja tehostamaan. Tavoitteena on, että keskussairaalakäynnit vähenevät. Ainoastaan yöaikainen kiirepäivystys keskitetään Keskussairaalaan, missä se on jo tälläkin hetkellä.

Puhuttaessa sairaalasta, tarkoitetaan sillä 24/7 -lääkäripäivystystä tarjoavaa yksikköä, jota Haminassa ei ole tälläkään hetkellä. Tulevaisuudessa maakunnassa toimii yksi sairaala, jossa on kaksi toimipaikkaa, yksi Kotkassa ja toinen Kouvolassa. Tätä täydentävät maakunnan sote-palvelukeskukset, joista siis Haminan sote-palvelukeskukseen suunnitellaan laajempaa palvelutarjontaa.

Sote-palvelukeskuksen ja erikoissairaanhoidon nykyistä saumattomampi yhteistyö takaa kuntalaisille sujuvammat hoitoketjut. Vuodeosastopaikkoja tullaan tarkastelemaan käyttöasteen mukaan ja kuntoutukseen panostetaan nykyistä enemmän. Haminan Hoikua kehitetään kuntoutuksen osaamiskeskuksena.

Haminan palvelutaso ei siis ole meneillään olevan valmistelun mukaan heikkenemässä. Haminan sote-palveluita tullaan puolustamaan niin nyt kuin tulevaisuudessakin. Haminan edustajat puoluekannasta riippumatta huolehtivat kaupungin eduista ja kaupunkilaisten palveluiden turvaamisesta eri valmisteluelimissä.

Antti Pakkanen, kaupunginvaltuutettu (kesk.), Eeva Rautamaa, kaupunginvaltuutettu (kok.), Hannah Honkanen, kaupunginvaltuutettu (kesk.sit) Hamina