Tiutisen koulu takaisin – tai jatkoajalle

9.3.2017 4:00

Olin maanantaina varavaltuutettuna kuuntelemassa, kun valtuuston enemmistö kehuskeli kaupungin onnistunutta tasapainotusohjelmaa ja niihin liittyviä säästöpäätöksiä, joihin kuului muun muassa kolmen kyläkoulun sulkeminen. Vallan linnakkeesta, siis kaupungintalolta, näyttää olevan helppo katsella alaspäin alamaisiaan ja unohtaa, mikä merkitys kyläkouluilla on kylien yhteisöllisyydelle. Reuna-alueilla olevat kylät ovat muutenkin palveluiden ulkopuolella, jolloin koulun merkitys ihmisten tapaamis- ja toimintapaikkana korostuu.

Lapsiperheiden tuohtumus

Älyttömin lopetuspäätös oli Tiutisen saaristokoulun sulkeminen. Huonojen kulkuyhteyksien päässä oleva saari tarvitsisi ilman muuta oman koulun niin kylän yhteisöllisyyden säilyttämisen kuin ala-asteikäisten lasten turvallisen koulunkäynnin vuoksi. Lapsiperheiden tuohtumus on todella ymmärrettävää. Terveellisen ja hyvässä kunnossa puukoulun oppilaat on siirretty Hakalan kouluun, jossa parhaillaan tutkitaan sisäilman aiheuttamia ongelmia ja mietitään niihin ratkaisuja. Ovatko kontit pian vaihtoehto terveelle puukoululle? Kuulostaa todella järjettömyydeltä.

Tiutisen koulu suljettiin nykyisen valtuuston enemmistöpäätöksellä 1.8.2016. Valtuusto on kaupunkimme ylin päättävä elin, sitä myös maanantain kokouksessa kovasti toitotettiin. Uusi, kesäkuun alussa toimintansa aloittava valtuusto voi siis palauttaa Tiutisen koulun takaisin Kotkan kouluverkostoon, jos valtuustoon saadaan, vaikka näin kaupungissa ollaakin, enemmän maalaisjärkeä. Sulkemisesta saatuun pieneen niin sanottuun laskennalliseen säästöön vedoten ei missään tapauksessa tule vaarantaa Tiutisessa asuvien koululaisten terveyttä. Joka tapauksessa Tiutisen koululle tulee antaa vähintäänkin jatkoaika siihen saakka, kunnes terveellinen kouluvaihtoehto ja turvalliset kulkuyhteydet ovat olemassa.

Pentti Välipakka, (sit.vas.) Kotka