Kyllä niistä on puhuttu

9.3.2017 4:00

Kolumnissaan toimittaja Eija Anttila (KySa 4.3.) totesi sen viimeisessä kappaleessa seuraavasti, ”Jari Elomaa sanoi jo toukokuussa 2015 (KySa 12.5.), että ” energiaomistusten lisäksi muitakin ajatuksia kaupungin omistusten järjestelyistä on syntynyt, mutta niistäkään hän ei vielä halunnut puhua. Eikä niistä ole puhuttu. Miksi?”

Kaupunginvaltuuston käsitellessä 9.5. 2016 vuoden 2015 tilinpäätöstä, esitin puheenvuorossani seuraavan ajatuksen. ”Meidän on hoidettava vanhojen alijäämien kattaminen. Suurelta osin nämä tultaneen kattamaan valmisteilla olevan kaupungin energiaomistusten järjestelyllä. Olen sitä mieltä, että energiajärjestelyjen lisäksi meidän tulee käynnistää vakavat neuvottelut maakunnallisen vesiyhtiöfuusion aikaansaamiseksi, myös sillä toimenpiteellä saisimme katettua alijäämiämme ja käännettyä ne jopa positiiviseen suuntaan.”

Esittämäni ajatuksen mukaisesti kokoomuksen ehdotuksena kirjattiin vuoden 2016 talousarvion kohtaan 9 sivulle 35 seuraava teksti. ”Vuoden 2016 aikana varaudutaan energia- ja vesiomistusjärjestelyillä Kotka – konsernin kumulatiivisen alijäämän kattamiseen niin, että kriisikuntakriteerit eivät täyty.”

Tarkkaavaisen toimittajan ja kuntapolitiikan seuraajan olisi pitänyt oivaltaa, mitä noilla edellä esittämilläni olen tarkoittanut. Toukokuussa 2015 asian esille nostaminen ei mielestäni ollut tarpeellista eikä viisasta.

Kunhan ensin saadaan energiaomistukset järjesteltyä, on aika paneutua muihin ratkaisuihin, lopun alijäämän kattamiseksi ja talouden tasapainottamiseksi. Tekemistä kyllä riittää, työ ei vielä ole lopussa.

Jari Elomaa, kaupunginhallituksen puheenjohtaja (kok.), Kotka