Koulu on tärkeä lähipalvelu

5.3.2017 4:00

Koululaisten on voitava osallistua perusopetukseen ilman, että koulumatka kohtuuton. Koulu- ja palveluverkkokeskustelut ja -ratkaisut ovat aina paikallisia kysymyksiä, joita uusi valtuusto joutuu pohtimaan tulevien oppilasennusteiden valossa.- Ovatko Haminan kaupunginvaltuuston kouluja koskevat päätökset olleet lähikouluja suosivia? Nykyinen valtuusto on käsitellyt kouluasioita kuluneella kaudella hapuilevasti.

Hallituksen esityksestä kaupunginvaltuusto päätti äänestyksen jälkeen yhdessä sovittujen linjausten vastaisesti lakkauttaa terveessä rakennuksessa toimivan Summan koulun, joka oli noin 60 summalaisen lapsen lähikoulu!

Miksi Summasta, kehittyvältä läntiseltä risteysalueelta, haluttiin lakkauttaa oppilasmäärältään toimiva sekä riittävän kokoinen lähikoulu? Pelkästään säästösyistäkö? Tätä päätöstä kummastellaan ja pohditaan yhä.

Toinen paljon puhuttanut kouluratkaisu äänestyksineen oli Haminan lukion siirtäminen sille suunnitelluista tiloista Ekamin kiinteistöön vuokratiloihin! Lukiorakennuksen tiloihin ja purettavalle Pappilansalmen koulun tontille nousee lähivuosina uusi yhtenäiskoulu. Tähän uuteen kouluun siirtyvät ainakin Keskuskoulun ja Vilniemen koulujen oppilaat. Tulevat vuodet näyttävät näiden päätösten merkityksen etuineen/haittoineen Haminalle.

Nähdäänkö koulutuksen järjestäminen kunnissa edelleen pakollisena kulueränä vai voivatko lähikoulut kylillä olla myös vetovoimatekijöitä, jotka oikeasti houkuttelevat lapsiperheitä Haminaan?

Pienten koulujen tiimoilta tuleva valtuusto joutuu päättämään Metsäkylän koulun ohella Kannusjärven sekä Pyhällön koulujen kohtalosta.

Mikä on Neuvottoman ja Uuden-Summan sekä Poitsilan ja Kirkkojärven koulujen tulevaisuus? Vaikuttaako uuden yhtenäiskoulun valmistuminen osaltaan myös näiden koulujen kohtaloon?

Onko Haminassa poliittista tahtoa ja halua tulevaisuudessa ylläpitää kylillä pieniä kouluja? Kolme- tai kaksiopettajainen koulu on täysin mahdollinen koko. Pienuus ei kuitenkaan saa olla itsetarkoitus. Mutta saadaanko kaksiopettajaiseen kouluun töihin tänä päivänä koulutettuja, päteviä ja yhteisopetuksen (1.-2. ja 3.-6. lk:t) hallitsevia opettajia?

Samanaikaisesti koulutuksen järjestäjän on huolehdittava ja taattava myös suurempien kouluyksiköiden tasapuolinen kehittäminen. Tässä keskeisenä pedagogisena tekijänä on turvata kohtuullisen kokoiset opetusryhmät. Eli suuret lähes 30 oppilaan opetusryhmät isoissa koulussa eivät luo tasa-arvoisuutta koulujen välillä.

Vesa Koskiaho, erityisopettaja Hamina