Noudattiko oikeus laillisuusperiaatetta?

11.1.2017 4:00

Kymen Sanomat uutisoi 30.12., että Mertsu Merivirran saama sakkotuomio Kymenlaakson käräjäoikeudesta perustui siihen, että teko oli ajoittunut tilanteeseen, jolloin Eurooppaan ja Suomeen on saapunut ja ollut saapumassa aikaisempia vuosia huomattavasti suurempi määrä turvapaikanhakijoita ja pakolaisia.

Erityisesti tässä tilanteessa käräjäoikeus katsoi, että nyt kyseessä olevassa tapauksessa Merivirran Facebook- viestissä todetut maahanmuuttajat ovat rikoslain 11 luvun 10 §:ssä tarkoitettu ryhmä. Siten Merivirran jakama kuva ja teksti yhdessä täyttävät rikoslain 11 luvun 10 §:ssä kiihottamisesta kansanryhmää vastaan säädetyn rikoksen tunnusmerkistön myös tältä osin, todettiin tuomion perusteluissa.

Sana maahanmuuttaja ei todellisuudessa muodosta suoraan mitään rikoslain asian omaisessa pykälässä mainittua kansanryhmää eikä maahanmuuttajaa ole muutoinkaan määritelty suomen kielessä tai oikeustieteessä kansanryhmäksi.

Kotimaisen tutkimuskeskuksen (kotus) kielitoimiston sanakirjassa maahanmuuttajasta kerrotaan lakonisesti, että maahanmuuttaja on maahan muuttava tai muuttanut henkilö.

Samoin Maahanmuuttoviraston sivuilla sanasta todetaan maahan (Suomeen) muuttava henkilö, vrt. maastamuuttaja, joka taas Maahanmuuttoviraston mukaan tarkoittaa maasta (Suomesta) pois muuttava henkilö.

Voisiko käräjäoikeuden antamista perusteluista tehdä sellaisen johtopäätöksen, että nyt kyse ei olisi enää rikoksesta, kun Eurooppaan ja Suomeen ei saavu suuria määriä turvapaikanhakijoita ja pakolaisia ja päinvastoin olemme nyt sellaisessa tilanteessa, että hakijamäärät ovat suorastaan romahtaneet?

Meillä on lisäksi perustuslaissamme voimassa niin sanottu rikosoikeudellinen laillisuusperiaate, ettei ketään saa pitää syyllisenä rikokseen eikä tuomita rangaistukseen sellaisen teon perusteella, jota ei tekohetkellä ole laissa säädetty rangaistavaksi. Rikoksesta ei saa tuomita ankarampaa rangaistusta kuin tekohetkellä on laissa säädetty.

On aiheellista kysyä, oliko käräjäoikeuden antama tuomio kyseisen laillisuusperiaatteen mukainen ja lähtikö käräjäoikeus laventamaan tulkintaa sellaiseksi, mikä ei ole suomalaiselle oikeusvaltiolle tyypillistä, koska tällä laillisuusperiaatteella suojataan myös kansalaisten oikeuksia mahdollista viranomaisten mielivaltaa vastaan?

Vesa Levonen, kaupunginvaltuutettu (kesk.), Kotka