Lähidemokratiaa ja kuntia tarvitaan

8.1.2017 4:00

Hämmentyneenä on täytynyt seurata hallituksen tahtoa heikentää kuntien toimintoja rajusti. Samalla ollaan romuttamassa pohjaa palveluiden demokraattisesta ohjauksesta, siirtämällä toimintoja yhtiöihin ja yksityiselle sektorille. Tekeillä on valtava julkisten toimintojen alasajo, jossa tehottomuudesta ja palveluiden tuottamisen kalleudesta on samalla syyllistetty niin kuntien työntekijöitä kuin luottamushenkilöitä. On muistutettava, että esimerkiksi OECD-vertailussa suomalainen kuntapohjainen julkinen sosiaali- ja terveydenhuolto on maailman huippua tuloksellisuuden ja tehokkuuden mittareilla.

Suunnitelmia on kuulunut, joissa yhtiöittämis-pakko ulotettaisiin myös koulutukseen.

Esimerkkejä kuntien heikkenevästä roolista löytyy useita. Sote-uudistuksessa kunnat, suoraan tai yhtiöiden kautta, on rajattu täysin pois palveluiden tuotannosta. Tämä rajoittaa myös kuntien itsehallintoon kuuluvaa yleistä tehtävää, eli päätösvaltaa omista tekemisistään.

Nyt kun kyse ei olekaan enää pelkästä sotesta, vaan suunnitelmissa on siirtää pois kuntien tehtävistä myös esimerkiksi pelastustoimi, ympäristöhuolto ja lomituspalvelut.

Suunnitelmia on kuulunut, joissa yhtiöittämispakko ulotettaisiin myös koulutukseen. Työvoiman palvelukeskuksia on rakennettu viime vuosina ympäri Suomea ja useat kaupungit ovat esittäneet toivomuksena saada mahdollisuuden järjestää erityisesti pitkäaikaistyöttömien palveluja myös tulevaisuudessa. Nämä kaikki esitykset on nyt tyrmätty ja toiminnat siirretään maakuntiin.

Yhtiöittäminen tuntuu olevan hallituksen mantra vähän kaikkeen. Viimeisimpänä on sitten hankintalain muutoksilla päätetty rajoittaa jo toimivien kunnallisten yhtiöiden asemaa.

Yksikköjen ulosmyynnin rajat on tehty niin tiukaksi, että välittömät vaikutukset ulottuvat vähintään sataan kunnalliseen tai kuntien yhteiseen yhtiön toiminnan rajoittamiseen. Suomessa ollaan tekemässä rajaus, jolla ulosmyynnin raja on viisi prosenttia ja korkeintaan 500 000 euroa, jollaisia ei ole missään Euroopan maassa.

Tämä tulee vaikuttamaan erityisesti alueilla, joilla kilpailua ei ole, ainoankin tuottajan hiipumiseen tai yksityisen yrityksen monopoliaseman vahvistumiseen.

Tästä kärsivät suoraan kuntalaiset, mutta myös pienet yritykset, järjestöt ja seurakunnat, joilla on ollut mahdollisuus hyödyntää esimerkiksi kunnan järjestämiä työterveyshuollon palveluja.

En haluaa edes ajatella, mitä kaikkia kuntien tehtäviä vielä siirretään pois, pakkoyhtiöitetään tai annetaan markkinoiden hoidettavaksi.

Hyvinvointiyhteiskunta tarvitsee rakenteen, jossa kunnat ovat olleet valtion ohella merkittävä osa. Nyt valitettavasti näyttää siltä, että olemme siirtymässä johonkin muuhun, jossa lähellä ihmisiä olevilla palveluilla ja päätöksenteolla ei ole enää merkitystä, valitettavasti.

Sirpa Paatero, kansanedustaja (sd.), Kotka