Hyvä hoito ja kohtelu on potilaan oikeus

31.8.2014 4:00

Potilaalla on oikeus saada hyvää terveyden- ja sairaanhoitoa sekä kohtelua. Hyvä kohtelu ilmenee siinä, miten potilasta kuunnellaan, miten häneen suhtaudutaan hoitotilanteessa ja miten hänen mielipiteensä otetaan huomioon. Hoitohenkilöstö tekee työtä potilasta varten, ja julkisessa terveydenhuollossa me potilaat olemme omistajien edustajia — silti potilaskeskeinen hoito ei ole itsestäänselvyys. Hyvää hoitoa kannattaa vaatia ja omaan hoitoonsa tulee suhtautua aktiivisesti.

Hyvään hoitoon kuuluu potilasturvallisuus. Vahinkoja ja virheitä kuitenkin sattuu. Niihin kuolee vuosittain 700-1700 suomalaista. Rahaa hoitovirheiden takia menetetään vuodessa jopa miljardi. Moni potilas on terveysongelmansa paras asiantuntija, joten henkiä ja euroja säästyisi pelkästään potilaan kuuntelemisella.

Kanteluihin ja muistutuksiin vastaamiseen käytetään verovaroja kuluttaen työtunteja, jotka ovat pois mm. potilastyöstä. Ystävällinen tai edes asiallinen kohtelu on sitä vastoin ilmaista. Tämän vuoden yleisin muistutuksen aihe Careassa on ollut lääkärin tai hoitajan käytös. Se, että jotkut eivät ole sisäistäneet ammattinsa vaatimia käytöstapoja, maksaa rahaa. Kuinka tähän on varaa?

Ongelmien ilmetessä potilasasiamiehen kuuluu neuvoa ja auttaa. Potilaat eivät aina kuitenkaan koe voivansa luottaa potilasasiamiehiin, ja erään potilasasiamiehen vastaus potilaan kysellessä ohjeistusta onkin ollut: ”katso netistä”. Jos potilasasiamieheltä ei saa riittävää apua, voi yhteyttä ottaa Kymenlaakson alueen Hoitovirhevertaistuki-ryhmään. Ryhmämme vapaaehtoiset neuvovat mahdollisuuksiensa mukaan. Ryhmällä on nettisivut, joilta löytyvät yhteystiedot sekä ohjeistusta mm. kanteluiden tekemiseen.

Potilaan asialla on myös ”Älä sairastu vakavasti Suomessa” -blogiliike. Sen tavoitteena on synnyttää paineita asioiden ja asennevammojen korjaamiseksi. Tästä syystä blogissa julkaistaan räikeitä tapauksia jopa dokumenteilla varustettuna. Ryhmä laatii myös ohjeistusta hoitovirheistä johtuvien tilanteiden varalle. Tällöinhän vahingon aiheuttanut taho on jo kääntänyt potilaalle selkänsä ja jättänyt ns. oman onnensa nojaan.

Sari Holanti, Virve Hollo, Päivi Kataikko, Maarit Uusiheimala-Komulainen, Kotka