Kapitalismin kriisi johtuu teknologiasta

3.6.2013 4:00

Front Group Oy:n päästrategi Ari Aaltonen toteaa tuoreessa kolmannesvuosikatsauksessaan, että kuplan muodostuminen osakemarkkinoille on lähivuosina erittäin todennäköistä. Hän perustelee näkemystään sillä, että osakekurssien nousu on ollut hyvin vahvaa kehittyneiden maiden pörsseissä alkuvuonna. Samaan aikaan reaalitalouden kehitys junnaa paikoillaan.

Aaltonen on oikeassa, mutta kupla ei varsinaisesti johdu osakkeista. Kapitalismin globaali kriisi johtuu voittojen laskusta reaalitaloudessa ja finanssipääoman räjähdysmäisestä kasvusta. Teknologia on syrjäyttänyt niin paljon ihmistyötä tuotannosta ja tehostanut niin tuotantoa, että nämä kaksi asiaa ovat aiheuttaneet syvän ristiriidan taloudellisissa suhteissa.

Teknologian kehityksen seurauksena voidaan valmistaa entistä enemmän tuotteita entistä nopeammin, mutta samalla lopputuotteeseen kiteytyvän ihmistyön määrä laskee.

Tämä tarkoittaa, että tuotekappaletta kohden saadaan pienempi voitto, joten niitä on myytävä enemmän, jotta sijoittajat saavat yhtä suuren voiton kuin aiemmin. Teknologian takia irtisanotulla väestöllä ei kuitenkaan ole ostovoimaa ostaa tuotteita niin paljon kuin aiemmin, joten voitot jäävät reaalituotannossa pienemmiksi.

Kun taloudessa vallitsee kilpailun laki, sijoittajat alkavat automaattisesti etsiä parempia sijoituskohteita. Niitä löytyy esimerkiksi shorttauksesta eri valuutoilla tai johdannaisista. Tämä aiheuttaa taas osaksi finanssipääoman räjähdysmäisen kasvun, jolloin reaalituotannon sijoitukset pienenevät, ja näin teollisuuden tilaukset vähenevät.

Tämä aiheuttaa lisää irtisanomisia, lisää tilauksien vähenemisiä, ostovoiman heikkenemistä entisestään ja monia muita lieveilmiöitä reaalitaloudessa. Finanssipääoman kasvu ja kasautuminen taas aiheuttavat kuplan, kuten Aaltonen toteaa.

Joonas Lohenoja, Kotka